Case / Terma

Terma

Et langvarigt samarbejde i it-rekruttering

En milepæl i samarbejdet

I vores seneste rekrutteringsproces med Terma, en langvarig relation, har Capax løst endnu en specialistrekruttering. Denne gang bestod vores opgave i at rekruttere en Software Architect, en rolle af stor betydning i et teknologisk avanceret og konkurrencepræget felt. Vores erfaring og forståelse af Termas behov gjorde os i stand til hurtigt at identificere flere kvalificerede kandidater, på trods af udfordringerne i en branche, hvor efterspørgslen efter toptalenter konstant overstiger udbuddet.

En fremtrædende aktør i forsvarsindustrien

Terma, anerkendt for deres banebrydende arbejde inden for forsvarsindustrien, står over for spændende problemstillinger og muligheder i lyset af den aktuelle geopolitiske situation i Europa. Med en øget efterspørgsel på deres specialiserede løsninger, såsom dronedetektion og AI-understøttet overvågning, har Terma et presserende behov for dygtige specialister, der kan bidrage til at styrke deres virksomhed. Dette miljø skaber en spændende og dynamisk arbejdsplads for en Software Architect, hvor innovation og teknologisk udvikling er i højsædet.

Tilgang til rekrutteringsprocessen

Vores tilgang til rekrutteringen var flerfoldig og inkluderede et særligt fokus på både faglige og kulturelle aspekter. Først og fremmest prioriterede vi en dybdegående dialog med Terma for at sikre en præcis forståelse af de nødvendige kompetencer og den ønskede virksomhedskultur. Denne forståelse var essentiel for at kunne identificere og tiltrække de rette kandidater.

I vores dialog med over 200 potentielle kandidater lagde vi vægt på ikke kun deres tekniske færdigheder, men også på, hvordan deres personligheder og værdier ville harmonere med Termas kultur. Dette aspekt var afgørende for at sikre et varigt og produktivt samarbejde. Gennem indgående samtaler fik vi en dybere indsigt i kandidaternes motivation og værdier, hvilket hjalp os med at vurdere deres kulturelle match med Terma.

Ved at dele vores viden om kandidaternes faglige evner og kulturelle egnethed med Terma, kunne vi justere vores strategi og fremhæve de mest tiltalende aspekter af stillingen. Dette samarbejde sikrede, at vi ikke kun fandt kandidater med de rette færdigheder, men også med de personlige kvaliteter, der var nødvendige for at trives i Termas arbejdsmiljø.

Læringer fra processen

Rekrutteringsprocessen har vist vigtigheden af at formidle en klar og tiltalende karriererejse for potentielle kandidater. Den løbende dialog med Terma har været afgørende for hurtigt at kunne afklare spørgsmål og præcisere detaljer, hvilket forbedrede kandidaternes oplevelse og øgede kandidaternes interesse for stillingen. Vores tilgang til kandidaterne, var baseret på vores omfattende netværk og personlige samtaler, hvilket skabte en høj responsrate og positiv feedback. En vellykket rekrutteringsproces drejer sig ikke kun om at identificere talenter, men også om at tilpasse kommunikation, åbne op for forskellige muligheder og prioritere kulturel tilpasning. Dette sikrer en harmonisk integration af nye medarbejdere i virksomheden og understøtter deres trivsel.

Læs mere om vores erfaring med rekruttering til industien her

Ønsker du at vide mere om denne case?

Kontakt

Emil Plaugmann
Emil Plaugmann
Partner
22263407
emp@capax.dk