Sådan
rekrutterer vi

Hos Capax tilpasser vi vores ydelser specifikt til den enkelte rekruttering. Vi sikrer en dybdegående analyse og definition på opgaven i samarbejde med jer, inden vi går i gang med selve rekrutteringen.

Til hver opgave udpeger vi en senior rekrutteringskonsulent, der er ansvarlig for at opgaven bliver udført til tiden og med høj kvalitet. Det betyder, at hver rekruttering bliver styret af en erfaren rekrutteringskonsulent, der sammen med en konsulent og en researcher sikrer, at opgaven bliver løst inden for de definerede rammer.

Rekrutteringsprocessen

Al information i rekrutteringsprocessen behandles med største fortrolighed. Dette gælder både, hvilke informationer I ønsker, kandidaterne får, samt hvilke oplysninger, I ønsker, vi skal indsamle om potentielle kandidater.

En rekrutteringsproces tager ofte mellem 5-8 uger og følger disse stadier:

Vores ydelser

Search &
Selection

Vores Search & Selection-proces identificerer potentielle kandidater i Danmark og i udlandet, hvis relevant.

På den måde sikrer vi, at I får den bredeste pulje af kvalificerede kandidater at vælge imellem.

Vores konsulenter tager ansvaret for, at I ender med den rigtige kandidat til den ønskede stilling – hvad enten de skal findes i Danmark eller i udlandet.

Limited
Search

Formålet med Limited Search er at give jer en let og hurtig adgang til it-specialister, ingeniører og ledere med teknisk baggrund, der ellers kan være svære at få fat i.

Capax har inden for en række specialistområder opbygget et Talent Map, hvor vi fortsat identificerer kandidater med specifikke spidskompetencer.

Hvis I har svært ved at få besat en specialiststilling, kan vi hjælpe med at præsentere jer for kvalificerede kandidater.

Limited Search er designet til at hjælpe med rekrutteringsopgaver, som ikke nødvendigvis kræver en fuld Search & Selection rekrutteringsproces.

Freelancere

Capax tilbyder udvælgelse af højt kvalificerede it-specialister, ingeniører og ledere med teknisk baggrund til projektansættelser og midlertidige opgaver på freelance-niveau.

Dette kan være relevant, hvis I i en tidsbegrænset periode har en stor arbejdsbyrde eller ikke ønsker at ansætte flere medarbejdere.

En projektansættelse eller en midlertidig ansættelse kan føre til fastansættelse efter en aftalt periode, hvis det ønskes.

Læs mere om freelancere her

Personlighedstest

En personlighedstest kan være et værdifuldt redskab som led i en rekrutteringsproces, da den kan vise relevante parametre hos egnede kandidater.

Personlighedstesten bruges som supplement til andre værktøjer, eksempelvis samtaler. Vi tilbyder som en del af vores rekrutteringsproces at personlighedsteste kandidaterne.

Vi har også mulighed for at teste medarbejdere eller kandidater, der ikke er en del af et rekrutteringsforløb hos Capax.

Vi er certificeret i personlighedstestene MPA og OPQ32

Jobannonce-skrivning

Hos Capax har vi et dybdegående branchekendskab og en unik indsigt i de faktorer, der gør, at kandidaterne vælger jer.

Derfor kan vi tilbyde kvalificeret og specifik sparring i forbindelse med udformning af jobannoncer, så vi sikrer, at I tiltrækker de helt rigtige tekniske profiler med jobopslag af høj kvalitet.

Outplacement

Afskedigelse af en eller flere medarbejdere er hårdt for både medarbejder og virksomhed.

Der er meget at tænke på for begge parter, ikke mindst at hjælpe den eller de berørte medarbejdere godt videre i karrieren, men også lempe jer i forhold til en besværlig proces.

Læs mere om outplacement her

Ønsker du at vide mere om rekrutteringsprocessen hos Capax?

Kontakt

Capax Julie

Julie Skov 

Senior Rekrutteringskonsulent og Teamleder