Cases / Forsvaret

Forsvaret

Cyber Security specialister til Forsvarets netværksinfrastruktur

Efter godt samarbejde, forlænger Capax og Forsvaret deres rammeaftale om rekruttering af IT-profiler, herunder sikkerhedsspecialister til Forsvarets netværksinfrastruktur.

It-sikkerhed

Forsvaret er en kompleks offentlig organisation med mange samfundskritiske opgaver. Som håndhæver af Danmarks og Rigsfællesskabet suverænitet, og del af samfundets samlede beredskab, har Forsvaret ansvaret for den danske sikkerhed. Forsvaret har derfor høje krav til medarbejderne, og deres faglighed, ikke mindst inden for IT-sikkerhed. I forbindelse med rammeaftalen, skal Capax løbende finde tekniske IT-specialister, der med største fortrolighed, kan varetage tunge stillinger inden for bl.a. nætværksmanagement, IT-sikkerhedsarkitektur og cyber security.

Cyber Security- og Infrastruktur for staten er en tung, men spændende jobmulighed. Derfor skal kandidaterne ikke blot have en god uddannelsesbaggrund, men også helst bred praktisk erfaring med lignende opgaver. Ydermere er det også en nødvendighed at kandidaterne er handlingskraftige, og kan arbejde under stort pres. Søgeprocessen er derfor mindst lige så bærende del af processen, som forhandlingsaftalerne.

Som følge af den stigende teknologiske udvikling, er behovet for IT-sikkerhedsspecialister vokset markant. Cyberkrig har i det seneste årti vundet større indpas, og udvikling samt opdatering af netværksinfrastruktur, er blevet en stor prioritet for Forsvaret, der søger de bedste af de bedste kandidater. Det skal f.eks. være IT-sikkerhedsspecialister, der evner at arbejde dagligt med samfundskritiske opgaver. Det efterlader et snævert kandidatfelt, og kræver en fokuseret Search & Selection proces. Efterspørgslen på denne type profiler er høj, og potentielle kandidater skal derfor headhuntes.

 

 

Rekrutteringsprocessen

En af de rekrutteringsopgaver Capax løser for Forsvaret, er en Technical Lead til deres Netværksmanagement. Her er det et krav, at kandidaterne har god erfaring med klassificerede netværk. Sammen med kravet til deres faglige kunnen, er dette med til at gøre feltet meget snævert, og rekrutteringen skal ske gennem headhunting.
Udfordringen ved denne type rekruttering, består i at overbevise kandidater om tage springet fra en fast stilling, til nye og ukendte muligheder. Konsulenterne skal derfor excellere i at overbevise kandidaterne om fordelene ved jobskifte, og de muligheder der følger, såfremt de vælger at tage springet. De skal løbende opdatere kandidaterne om detaljer, og fremhæve vigtigheden i de potentielle arbejdsopgaver, med vægt på deres kompleksitet og unikke forhold.

Learnings

Forsvaret er en kompleks organisation, der altid skal være omstillingsparat. Foruden kravene til de høje tekniske kompetencer, kræver rekrutteringsprocesserne en god fornemmelse for balance. En kombination af kontante deadlines, og forståelse for akut opstået behov for beredskab er nødvendig. I disse situationer fungerer Capax som Forsvarets trusted advisor. Her er det vigtigt at holde en fast tidsplan og informere dem når det er en nødvendighed at rykke på kandidater, for at beholde dem i proces. Ved at holde kandidaterne opdaterede med vedvarende status, kan konsulenterne opretholde deres interesse, og forsikre dem om, at de fortsat er eftertragtet. På den måde kan Forsvaret fastholde deres kandidater, og processerne afsluttes succesfyldt.

Ønsker du at vide mere om rekruttering til Forsvaret?

Kontakt

Emil Plaugmann

Partner