Case / Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynets digitale transformation med ansættelsen af IT-profiler

Finanstilsynet stod overfor en udfordring, da organisationen søgte at besætte tre centrale stillinger inden for deres IT-afdeling. Capax har assisteret med rekruttering til Finanstilsynet af tre profiler: en Digital Udviklingschef, IT-projektleder, og IT-projektleder indenfor bæredygtig finansiering. Rekrutteringsprocessen krævede en nøje afvejning af kandidaternes faglige kompetencer og personlige egenskaber for at sikre, at de passede ind i arbejdsmiljøet. Udfordringerne var mange, herunder ændrede krav til de ønskede kompetenceprofiler undervejs, men med en fokuseret og tilpasset indsats fandt vi frem til de ideelle kandidater til hver af stillingerne.

Som en myndighed under Erhvervs- og Vækstministeriet spiller Finanstilsynet en nøglerolle i tilsynet med den finansielle sektor i Danmark. Organisationens bredde af opgaver, fra overvågning af finansielle virksomheder til sikring af stabiliteten på værdipapirmarkedet, gør arbejdet både komplekst og kritisk. Det skaber en spændende og udfordrende arbejdsplads for IT-professionelle, der ønsker at anvende deres færdigheder til at støtte og udvikle den finansielle sikkerhed i Danmark.

Rekrutteringsprocessen

Ved at identificere nye krav til kompetencer og sikre klar kommunikation mellem forskellige ledelsesniveauer navigerede vi igennem komplekse rekrutteringsudfordringer. 

Det krævede en fleksibel og hurtigt justerbar rekrutteringsstrategi. Vi fokuserede på at finde kandidater med både teknisk ekspertise og de rette ledelsesmæssige og personlige kvaliteter.

Vores tilgang til at søge efter kandidater omfattede en dybdegående forståelse for de unikke behov ved hver stilling. Vi kombinerede teknisk screening med indgående interviews og en vurdering af kandidaternes personlige egenskaber for at finde dem, der ikke blot matchede de faglige krav, men også kunne bidrage positivt til Finanstilsynets kultur. Vigtigheden af kommunikation, teamwork og en personlig dedikation til at tilsynet af finansielle virksomheder blev vægtet højt i vores udvælgelsesproces.

Læringer og Resultater

Gennem rekrutteringsprocessen blev det tydeligt, hvor vigtigt det er at kommunikere den unikke karrieremulighed, som arbejdet repræsenterer med Finanstilsynets tilsyn af finansielle virksomheder. Ved at fremhæve chancen for at bidrage til formningen af den finansielle sektor og samfundet som helhed, var vi i stand til at tiltrække de rette kandidater. Det blev også klart, at muligheden for at arbejde i offentlige organisationer har en stærk appel.

Ønsker du at vide mere om denne case?

Kontakt

Capax Christina Just

Christina Just

Managing Partner