Case / Cercare Medical

Cercare Medical

Brobygning mellem talent og teknologisk innovation i medicobranchen

Capax har med succes løst en vigtig rekrutteringsopgave for Cercare Medical ved at finde en QA/RA Engineer. Vores samarbejde, der har strakt sig over mere end to år, har været præget af succes og gensidig tillid. Gennem vores samarbejde har vi løst flere rekrutteringsopgaver inden for AI- og softwareudvikling. Den seneste opgave var særligt udfordrende, idet den krævede kvalificerede kandidater inden for et yderst eftertragtet område. Trods disse udfordringer lykkedes det at skabe en god dialog med flere velkvalificerede kandidater, der udviste stor interesse for stillingen.

Cercare Medical: En innovativ udfordring for QA/RA Engineers

Cercare Medical, etableret i 2013 som et spin-out fra Aarhus Universitet af førende eksperter inden for perfusionsbilleddannelse og kunstig intelligens, er mere end blot et medicoselskab. De er pionerer inden for klinisk diagnosticering. Med deres speciale i patenteret kunstig intelligens transformerer de måden, hvorpå scanningsbilleder analyseres. Denne teknologi, der har vundet anerkendelse ikke kun i Danmark men også FDA-godkendelse i USA – det største marked for billeddiagnostik – bruger MR/CT-billeder til at identificere kritiske parametre i patienters hjerner og revolutionerer tidlig detektion af sygdomme.

Rekrutteringsprocessen hos Capax: Mere end bare jagt efter talenter

I rekrutteringsprocessen lagde vi vægt på åbenhed og gennemsigtighed, hvilket sikrede klarhed over forventninger, arbejdskultur og den unikke teknologiske kontekst for jobbet. 

Vores tilgang gjorde det muligt at tiltrække kandidater, som ikke kun var teknisk dygtige, men også delte Cercare Medicals vision om at revolutionere sundhedssektoren med avanceret AI-drevet diagnostik.

Vores tilgang til kortlægning af kandidatfeltet var dybdegående og gik ud over de traditionelle metoder. Vi undersøgte hver kandidats baggrund, kompetencer og motivation for at sikre, at de ikke kun kunne udfylde rollen, men også ville trives og vokse i Cercare Medicals innovative miljø.

Under første og anden samtale deltog Capax aktivt, både i form af testtilbagemelding og sparring omkring kandidaterne. Vi hjalp med at formulere relevante spørgsmål, tilbød feedback på kandidaternes præstationer og bistod med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. Vores rolle i samtalerunderne var vigtig for at sikre en dyb forståelse mellem kandidater og Cercare Medical.

Læringsudbytte

En vigtig læring fra denne rekruttering var betydningen af grundigt forarbejde og mapping af kandidatfelter. Forståelsen og integrationen af Cercare Medicals historie samt deres revolutionerende AI-teknologi, som kan detektere tilstande som blodpropper hurtigere end traditionelle metoder, viste sig at være afgørende for at tiltrække de rette kandidater.

Ønsker du at vide mere om denne case?

Kontakt

Emil Plaugmann
Emil Plaugmann
Partner
22263407
emp@capax.dk