Lukket rekruttering 

Risk Manager

Danske Spil / Fuldtid

Som Risk Manager vil din primære opgave bestå i at identificere- og håndtere risici, der kan få betydning for, hvorvidt Danske Spil er i stand til at nå sine målsætninger fastsat i den seneste 2025-strategi.

I den forbindelse skal du motiveres af nytænkning og være i stand til proaktivt og selvstændigt at udarbejde skræddersyede anbefalinger og tiltag, der effektivt håndterer den pågældende risiko. I forlængelse heraf skal du have en god forretningsforståelse og et kendskab til interne processer og arbejdsgange. Du skal ligeledes have en samfundsinteresse og en naturlig lyst til at orientere dig om, hvad der sker ude i verden, så du samtidig er opdateret på, hvad der potentielt kan få en betydning for Danske Spils virke.

For at trives i rollen skal du være analytisk stærk, detaljeorienteret og have talforståelse. Du skal være i stand til at arbejde struktureret og gennem grundig analyse gå fra mavefornemmelse til konklusioner på baggrund af data.

Du skal tilmed kunne lide at være i dialog med mennesker, idet du i høj grad vil opleve tværfagligt samarbejde og have mange, vigtige berøringsflader i forretningen. Derfor skal du også have gode formidlingsevner mundtligt såvel som skriftligt og være i stand til at omsætte komplekse talanalyser til tilpassede budskaber og anbefalinger. Du skal finde værdi i at agere tillidsfuld rådgiver og i at både skabe, men også vedligeholde gode relationer.

Som Risk Manager vil du have følgende ansvarsområder:

 • Identificere- samt håndtere interne såvel som eksterne risici med potentiel betydning for Danske Spils opnåelse af målsætningerne i dens 2025-strategi.
 • På baggrund af grundig analyse udarbejde skræddersyede anbefalinger og tiltag indenfor husets forskellige områder, herunder bl.a. IT, finans og marketing.
 • Indgå tværfaglige samarbejder om konkrete risici og i den forbindelse agere tillidsfuld rådgiver med fokus på tilpasset kommunikation og tryg dialog.

   Som Risk Manager forestiller vi os, at du har:

   • 2-5 års erfaring indenfor risikostyring og risikoanalyse for eksempel indenfor revision, finanssektoren, pensions- eller konsulentbranchen.
   • Talforståelse og drevet af at anvende data på en måde, der skaber værdi operationelt såvel som strategisk. Du skal dermed være motiveret af at arbejde analytisk, detaljeret, metodisk og struktureret, så du proaktivt og selvstændigt kan bidrage til, at konklusioner drages og beslutninger træffes på et velfunderet, fagligt grundlag.
   • God forretningsforståelse og interesse for interne arbejdsgange og -processer samt en holistisk, strategisk tilgang til en organisation og dens mekanismer.
   • En samfundsinteresse og naturlig nysgerrighed om hvad der sker ude i verden – nationalt og internationalt. Endvidere hvordan dette potentielt kan få en betydning for Danske Spil og koncernens omgivelser.
   • Lyst til at agere tillidsfuld rådgiver, herunder gøre en dyd ud af at tilpasse budskaber skriftligt såvel som mundtligt, og skabe- samt vedligeholde relationer.

      Det vil være en fordel, hvis du har nogle års erfaringer indenfor feltet, men det vigtigste er, at du har en oprigtig interesse for risikostyring og lyst til at formidle din viden. Ligeledes at du er ambitiøs på både dine egne- og Danske Spils vegne.

      Jobinfo

      Segment:

      By:

      Region:

      IT

      Brøndby

      Hovedstaden

       

       

      Segment: IT
      By: Brøndby
      Region: Hovedstaden