Jobinfo

Segment:

Industry:

Client type:

City:

State/Province:

Postal Code:

Engineering

Rådgivning

Engineering

Vordingborg 

Region Sjælland

4760

 

 

Segment: Engineering
Industry: 
Rådgivning
Client type: Engineering
City: Vordingborg
State/Province: Region Sjælland
Postal Code: 4760

Slået op: 27.10.2021

Projektleder

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Vordingborg Forsyning A/S

Vordingborg Forsyning er et multiforsyningsselskab, der løser forsyningsopgaver og varetager:

 • Spildevand i hele kommunen
 • Drikkevand i Præstø, Stege og Vordingborg by
 • Fjernvarme til Vordingborg by (både produktion og distribution)
 • Produktion af el på kraftvarmeværket

Dette betyder, at du nu har mulighed for at blive en del af en virksomhed, der udfylder en vigtig rolle i lokalsamfundet. Dette bevirker, at du ligeledes får en unik mulighed for at være med til at præge retningen og bidrage med dine ekspertiseområder.

Vordingborg Forsyning har siden 2007 været på en forandringsrejse til at blive en moderne og fremtidssikret drevet forsyning, hvor især digitalisering har været med til at effektivisere mange arbejdsgange.

Vordingborg Forsyning er en forsyningsvirksomhed, der sætter kunden i centrum. De leverer forsyninger og ydelser gennem rør og ledninger, og de sørger for, at kunden er sikret de bedst mulige og sammenlignelige priser på deres ydelser via tæt samarbejde med myndigheder, leverandører og andre samarbejdspartnere. De har et investeringsomfang på 300 mio. for 2022 til projekter og anlægsinvesteringer, hvoraf klima-, anlægs- og spildevandsplaner udgør 100 mio.

Hos Vordingborg Forsyning har du mulighed for at blive en del af en organisation, der vægter gennemsigtighed højt og involverer flest mulige i, hvordan de tænker forretning. De består i dag af 45 medarbejdere, hvoraf 15 medarbejdere indgår i administrationen med sideløbende projekter og 30 medarbejdere, der er direkte beskæftiget i driften.

Virksomheden har desuden en ambition om fortsat at bevare sin selvstændighed og tænke langsigtet via langsigtede investeringer mange år ud i fremtiden.

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du bliver en del af et projektteam, som kører et tæt samarbejde om aktuelle projekter og planudvikling. Du vil få en alsidig hverdag, hvor der også vil være mulighed for at få stor selvstændighed.

Afdelingen har en bred projektportefølje, som blandt andet omfatter renovering af ledningsnettet, fjernvarmeforsyning af nye områder, etablering af nye forsyningsledninger, nykloakering og kloakseparering.

Vordingborg Forsyning tilbyder en arbejdsplads, hvor godt samarbejde og ambitiøse mål giver store resultater. Dette betyder, at både kolleger og ledere altid står klar med en hjælpende hånd, faglig sparring og konstruktiv feedback. Arbejdsstilen er derfor præget af stor teamfølelse, hvor der altid sigtes efter at spille hinanden gode.

Kulturen er præget af en flad struktur med højt til loftet og en synlig ledelse. Der tilbydes desuden fleksible arbejdsforhold, hvor der er mulighed for hjemmearbejdsdage og etablering af hjemmearbejdsplads.

Om stillingen
I rollen som projektleder vil du få en unik mulighed for at blive ansvarlig for forsyningens spændende projekter og have stor medindflydelse på valg af disse. Forsyningen har i dag afsat 150 mio. til projekter, hvorfor du kan være med til at finde nye og fremtidssikrede løsninger på de tekniske, økonomiske og miljømæssige udfordringer, som de møder i forsyningen.

Projektmæssigt finder du det spændende og udfordrende at arbejde med komplekse tværfaglige projekter såsom fjernvarmeprojekter eller udskiftning af vandledning. Som projektleder er du vant til og trives godt med at arbejde med alle faser af anlægsprojekter. Du er vant til at arbejde med skitse- og detailprojektering og udbud.

Ved projekternes gennemførelse er du den primære ansvarlig, du fører tilsyn også for at sikre, at den rette kvalitet bliver leveret. Du står ligeledes for at samarbejde og styre de rådgivere og entreprenører, som er tilknyttet et givent projekt. Du udviser overblik, når det gælder den overordnede styring af dine projekter, hvor du sikrer, at tidsplaner overholdes og økonomien styres.

Din erfaring inden for det anlægstekniske gør også, at du evner at inddrage de relevante afdelinger samt borgere og myndigheder, så der sikres en så professionel gennemførelse af projekterne som muligt.

Rollen som projektleder falder sig naturligt, og du trives i et miljø, hvor der er travlt. Du kan også godt lide, at der både arbejdes med planlagte projekter, akutte opgaver samt at du bliver inddraget i tværfaglige opgaver.

Dine opgaver som erfaren projektleder for ledningsnettet vil være:

 • Lede anlægsprojekter af forskellig art
 • Økonomi- og projektstyring
 • Deklarationer af ledningsnet
 • Dialog med driften omkring optimerings- og prioriteringstiltag
 • Samarbejde med entreprenører og rådgivere
  Borgerdialoger
  Myndighedsbehandling

Din faglige profil

 • 4-5 års projektledererfaring inden for forsyning
 • Projekterfaring inden for spildevand og fjernvarme
 • Erfaring med at styre komplekse projekter fra A-Z med inddragelse af flere parter også iht. tid, økonomi, kontrakt, fremdrift, kvalitet og ressourceallokering
 • Erfaring med projektledelse af bygge- og anlægsprojekter
 • Erfaring med at lede og facilitere et effektivt samarbejde mellem rådgivere, leverandører, entreprenører, driften, økonomi m.fl.
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt

Udviklingsmuligheder
Hos Vordingborg Forsyning har udvikling første prioritet, idet de gerne vil forvandle potentiale til performance. Der er derfor stort fokus på udvikling, hvorfor de tilbyder rigtig gode udviklingsmuligheder og mulighed for at få stort ansvar.