Lukket rekruttering

Lead Arkitekt

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern og samarbejder på tværs af koncernen med de andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 1.000 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg.

Skatteforvaltningen, som er en myndighed under Skatteministeriet, er i gang med en historisk transformation af it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører. De skal opbygge videns kapacitet og processer inden for bl.a. løsnings- og data-arkitektur, forretningsanalyse, metode og værktøjer. I den forbindelse vil der være rig mulighed for at omsætte faglig viden til konkrete løsninger.

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser skal UFST udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning samt forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

I UFST er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede. Deres arbejde består delvist i selvstændigt arbejde, men også i tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at der kan tænkes nyt, findes løsninger og leveres resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan den omfangsrige og komplekse opgave de har, lykkes.

Denne stilling er placeret i Kontor for Viden og Processer inden for fagområdet Drift og Videreudvikling. 

Udvikling Bolig

Kontoret Udvikling Bolig arbejder med Boligprogrammet som er inddelt i tre kontorer med pt. 50 medarbejdere. Der arbejdes delvist i et agilt setup og der prioriteres en fælles faglighed på tværs af kontorerne, for at øge kvaliteten i alt hvad der arbejdes med. Kontoret består af arkitekter, test managere, testere, product owner, datanalytikere og andre tekniske roller inden for programmet. Det skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor læring, arbejdsglæde og leverancer vægtes højt. Alle på kontoret arbejder med et højt drive og en vilje til at ville lykkes med opgaven.

Omgangstonen er uformel og du får nogle professionelle og kvalitetsbevidste kolleger.

Boligprogrammet er en aftale om en ny boligbeskatning kaldet ‘Tryghed om boligbeskatningen’. Programmet for implementering af boligforliget har til formål at sikre, at Skatteforvaltningen kan systemunderstøtte boligforliget 2017, samt sikre at ny beskatningslovgivning på ejendomsområdet kan implementeres over de kommende år. Ligeledes er det et af de største it-programmer under Skatteministeriet. Programmet skal sikre, at borgere og virksomheder får korrekt beregnet ejendomsskat og grundskyld.

Den nye boligbeskatnings lovgivning skal implementeres fra 2024, hvilket betyder at der arbejdes med en kort tidshorisont hvor resultatet foreligger hurtigt. Samtidig er du med til at levere et program som påvirker mange borgere og som tilmed har en samfundsmæssig værdi. Udførelsen af programmet tillægges høj kompleksitet og høj faglighed.

Lead Arkitekt

Som Lead-arkitekt i Boligprogrammet får du ansvar for programmets samlede løsningsarkitektur på tværs af fire leveranceteam. Du skal kunne stå på mål for arkitekturen overfor både programledelsen og resten af organisationen efter behov. Du skal tage ejerskab og vedligeholde den arkitektur der er lagt. Du samarbejder med programmets løsnings- og informationsarkitekter om at designe de bedste løsninger, passende på programmets målarkitektur.

Du vil være i dialog omkring ændringsanmodninger, ift. hvordan eventuelle ændringer vil påvirke arkitekturen på tværs. Som Lead-arkitekt får du dermed en proaktiv rolle, hvor du har ansvaret for at holde overblik ændringer og nyindkomne ideer på tværs af programmet. Derudover vil du indgå i dialog med Vurderings- og Skattestyrelsen, om nye ideer der kan bringes ind i programmet.

Du sparrer med Enterprise arkiteker efter behov, og har altid for øje at passe løsningerne ind i organisationens rammer for it-arkitektur. Du vil være den ledende arkitekt på hele programmet, hvor faglig ledelse spiller en stor rolle.

Du vil indgå i et bredt samarbejde med Boligprogrammets leverandører og fagpersoner fra Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen.

Som Lead-arkitekt har du derfor ansvar for et komplekst og relevant program som påvirker mange borgere og som tilmed har en høj samfundsmæssig værdi.

Krav til en Lead Arkitekt

Du har mindst 5 års erfaring som it-arkitekt i større komplekse it-projekter i en offentlig eller privat organisation. Derudover har du yderligere erfaring som lead- eller seniorarkitekt i et projekt med flere arkitekter, og du har erfaring med at arbejde i et leverandør-setup.

Kandidaten bør have erfaring med:

 • Struktureret og analytisk tilgang til opgaver
 • God forståelse for kompleks it-arkitektur
 • Relevante certificeringer inden for arkitektur som fx. TOGAF
 • Interessenthåndtering og ledelsesrapportering
 • Sikring af sammenhængen mellem organisationens standarder og arkitekturrammer i forbindelse med udvikling af systemunderstøttelsen af boligforliget
 • Større komplekse it-projekter eller programmer i en offentlig eller privat organisation
 • Kommunikation og samarbejde med forskellige interessenter, herunder eksterne konsulenter og leverandører
 • Samarbejde med flere leverandører som en samlet opgave
 • Facilitering af arkitektur workshops

  Jobinfo

  Segment:

  By:

  Region:

  IT

  Kongens Lyngby

  Hovedstaden

   

   

  Segment: IT
  By: Kongens Lyngby
  Region: Region Hovedstaden