Jobinfo

Segment:

Industry:

Client type:

City:

State/Province:

Postal Code:

 IT

Uddannelse

IT

København K

Region Hovedstaden

1051

 

 

Segment: IT
Industry:  Uddannelse
Client type: IT
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1051

Slået op: 06.09.2021

CISO

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Københavns Universitet søger ny informationssikkerhedschef (CISO)

Vil du stå i spidsen for informationssikkerheden på en stor og internationalt orienteret vidensinstitution, så er stillingen som CISO ledig på Københavns Universitet (KU).

Informationssikkerhed er vigtig for KU’s forsknings- og uddannelsesindsats, og du skal i et samspil med kollegaer på KU og via rådgivning, kompetenceopbygning og kvalitetskontrol sikre et højt informationssikkerhedsniveau på universitetet.

Du skal endvidere have fokus på, at KU har en aktiv og velfungerende sikkerhedsorganisation, der understøtter ledelsesbeslutninger og medarbejdernes ageren i deres daglige arbejde.

CISO er placeret i Afdelingen for Forskning & Innovation på KU, og du vil indgå i en central enhed på KU, som varetager opgaver i forbindelse med informationssikkerhed, forskningsdatamanagement og GDPR. I det daglige arbejde samarbejder CISO med kollegaer på KU, som koordinerer sikkerhedsarbejdet på fakulteter, institutter samt i universitetets fælleadministration.

CISO refererer overordnet til universitetsdirektøren og i det daglige til vicedirektøren for Forskning & Innovation.

Du får ansvar for at:

 • sikre et højt sikkerhedsniveau via klar processtyring og en anvendelig, opdateret informationssikkerhedspolitik, der følger ISO 27001 standarden
 • rådgive KU’s ledelse via risikovurderinger
 • stille forslag til mulige sikkerhedsforbedringer, der tager afsæt i en forståelse for KU’s kerneforretning inden for forskning og uddannelse
 • sikre forankring af vedtagne sikkerhedspolitikker på KU
 •  rådgive KU’s ansatte i god sikkerhedsadfærd
 • rådgive, koordinere og kvalificere arbejdet i KU’s informationssikkerhedsorganisation, herunder  Informationssikkerhedsudvalget (ISU)
 • bidrage til løsning af konkrete sikkerhedsproblematikker med relevans for universitetets ledelse, ansatte og studerende.

Som CISO på KU skal du have en opdateret viden om udviklingen inden for informationssikkerhedsområdet.  Det sker bl.a. via løbende kompetenceudvikling samt deltagelse i relevante internationale fora og netværk. Endvidere bliver du KU’s repræsentant i CISO-Forum under Danske Universiteter.

Vi forventer, at KU’s CISO har følgende egenskaber og kompetencer:

 • en relevant uddannelse og/eller certificering med fokus på informationssikkerhed eller sikkerhedscompliance,
 • stor IT-indsigt samt erfaring med sikkerhedsledelse, herunder et godt kenskab til IT-infrastruktur,
 • erfaring i arbejdet med sikkerhedsmodeller og -standarder med ISO 27001 i centrum,
 • velfunderet inden for risikostyring, afrapportering og kvalitetskontrol
 • erfaring i at arbejde med informationssikkerhed i en større, kompleks organisation med mange forskellige interessenter og arbejdsopgaver
 • erfaring i at arbejde med informationssikkerhed i en vidensinstitution er en fordel
 • inddragende og samarbejdssøgende i din arbejdsform, men også vedholdende,
 • gode kommunikationsevner, der også taler til ikke-teknikere til gavn for både universitetets ledelse, ansatte og studerende.

Endvidere skal du kunne sikkerhedsgodkendes, hvis du ikke er det i forvejen. Du ansættes som chefkonsulent med mulighed for forhandling af individuelt tillæg. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.” Den forventede tiltrædelse er 1/11 2021 eller hurtigst muligt.