Lukket rekruttering

Business Relationship Manager

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 2.000 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg. 

Skatteforvaltningen, som er en myndighed under Skatteministeriet, er i gang med en historisk transformation af it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører.

I UFST er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at der kan tænkes nyt, findes løsninger og leveres resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan den omfangsrige og komplekse opgave de har, lykkes.

Motorsystemer og ESDH

Som Business Relationship Manager bliver du en del af kontoret Motorsystemer og ESDH i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), som har ansvar for drift og videreudvikling af outsourcede it-systemer, herunder Motorsystemer og ESDH-systemer (Workzone og F2). F2 er internt driftet. Kontorets formål er at sikre stabil drift samt at udføre vedligehold og videreudvikling af it-systemerne. 

Du kommer til at blive forankret i et erfarent Motor team. Motor teamet har systemejeransvaret for Motorregisteret DMR, som er et af de vigtigste systemer hos vores interne kunde og samarbejdspartner Motorstyrelsen. Motorstyrelsen får – udover leverancer fra vores kontor – system og IT-leverancer fra over 20 andre organisatoriske enheder i UFST. 

Om stillingen som Busniess Relationship Manager

Du vil som Business Relationship Manager få en strategisk nøglerolle i at gøre det lettere for Motor at være intern kunde hos os. Din rolle som BRM bliver at skabe en samlet overblik over leverancerne fra UFST til Motor og være single point of contact for Motorstyrelsen ind i UFST, hvor der er behov for det, og hvor det giver værdi for Motorstyrelsen og UFST. Det er derfor dig, der har overblikket over hvad status er over hele linjen.

Du vil ligeledes også være ansvarlig for at tage hånd omkring de leveranceudfordringer og spørgsmål der er fra samarbejdspartnerne, hvor du også vil lægge stor vægt på at bevare de gode relationer til leverance enhederne. Dit fokus vil være at fungere som et effektivt koordinationsled som sikrer, at tingene bliver leveret tid tiden. Du har derfor et naturligt øje for at levere en god service. 

Du vil arbejde tæt sammen med Motorstyrelsen, interne leveranceorganisationer i UFST og leverandører som eksempelvis Netcompany, KMD, m.fl., samt styrelser og departementet.

Kundepleje, kvalitetssikring og leverancer til tiden
Du vil være med til at sikre, at leverancer og services leveres til tiden og i den aftalte kvalitet, og du sikrer opfølgning på servicemål og forslag til forbedringer i services og løsninger. Det forventes også, at du sætter den strategiske retning for samarbejdet og kan rådgive om IT og digitalisering.

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder 

 • Koordinere alle henvendelser om nye Motor UFST-tiltag
 • Bygge gode, gensidige og langsigtede relationer
 • Følger op på alle Motors leverancer i UFST
 • Status på budget og økonomi på alle Motors UFST-leverancer
 • Innovation og inspiration
 • Ledelsesworkshop
 • Facilitere IT-strategi på tværs af leveranceenheder ift. Motorstyrelsen

  Jobinfo

  Segment:

  By:

  Region:

  IT

  Kongens Lyngby

  Hovedstaden

   

   

  Segment: IT
  By: Kongens Lyngby
  Region: Hovedstaden