Slået op: 22.09.2023

Teknisk IT-projektleder

Kriminalforsorgen / Fuldtid

Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er en essentiel institution, der arbejder på vegne af samfundet for at sikre fuldbyrdelsen af domstolenes afgørelser. Deres mission er at begrænse kriminalitet og skabe tryghed gennem effektive frihedsstraffe, tilsyn, og kriminalitetsforebyggende initiativer. Sammen med politi, anklagemyndighed og domstole udgør Kriminalforsorgen en hjørnesten i retsstaten og sikrer, at lovovertrædere holdes ansvarlige for deres handlinger. Med over 4.300 medarbejdere på omkring 85 arbejdspladser i hele landet er Kriminalforsorgen en alsidig og vigtig arbejdsplads.

Afdelingen IT-infrastrukturudvikling

Du vil blive en del af enheden ‘IT-infrastrukturudvikling’, der er en del af ‘Center for IT og Digitalisering’ i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Afdelingen består af ca. 100 dedikerede medarbejdere, herunder både interne specialister og eksterne konsulenter. IT-infrastrukturudvikling fokuserer på udvikling af drift, infrastruktur, services og systemer og samarbejder tæt med kolleger på tværs af Center for IT og Digitalisering samt andre dele af organisationen.

Teknisk IT-projektleder

Som Teknisk IT-projektleder får du ansvaret for at lede og styre Kriminalforsorgens IT-infrastrukturprojekter, lige fra analyse og design til implementering og overgang til drift. Du spiller en central rolle i opbygningen af en fagligt stærk IT-organisation, der skal sikre effektiv og moderne IT-understøttelse af Kriminalforsorgens forretning.
Du vil få en central rolle i en vigtig samfundsorganisation og mulighed for at arbejde med spændende projekter inden for IT-infrastrukturudvikling. Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads på Christianshavn med nem adgang til offentlig transport og et engageret og kompetent arbejdsmiljø.

Ansvarsområder som teknisk IT-projektleder

Som Teknisk IT-projektleder vil dine ansvarsområder omfatte:

 • Understøtte digitaliseringsprojekter ved at analysere og formulere non-funktionelle krav, etablere infrastruktur og systemmiljøer.
 • Planlægge og organisere tekniske test.
 • Analysere tekniske muligheder for at imødekomme ændrede eller nye forretningsbehov.
 • Udføre tekniske analyser og udredninger af eksisterende løsninger.
 • Koordinere og gennemføre større infrastrukturopgaver og -projekter fra start til slut.
 • Facilitere samarbejde mellem projektets deltagere.
 • Opfølge på planlagte aktiviteter og rapportere til styregruppe.
 • Udarbejde projektstyringsdokumentation i overensstemmelse med statens it-projektmodel.
 • Bidrage til tværgående projekter og opgaver med teknisk projektledelse og rådgivning.
 • Sikre kvalitetssikring i projekter, herunder overholdelse af sikkerhedsstandarder.

Kvalifikationer som Teknisk IT-projektleder

Vi søger en kandidat med følgende kvalifikationer:

 • Dokumenteret projekterfaring.
 • Erfaring med interessenthåndtering og samarbejde med leverandører og partnere.
 • Analytisk mindset og evne til at håndtere komplekse problemstillinger.
 • Selvstyrende tilgang til projektledelse og evne til at opbygge stærke projektgrupper.
 • Stærke kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
 • Evne til at arbejde i en dynamisk organisation med skiftende roller og kontaktflader.

Ansøgning til stillingen

Hvis du har lyst til at blive en del af Kriminalforsorgens IT-team og bidrage til en tryggere og mere retfærdig samfundsorden, bedes du sende din ansøgning og CV via ansøgningsknappen.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

København K

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: København K
Region: Hovedstaden