In-house
rekrutteringskonsulent
til projektansættelser

 

Grønt illustrationsnet
Står jeres virksomhed overfor vækst? Hos Capax har vi solid erfaring med ansættelse af in-house rekrutteringskonsulenter til større organisationsudvidelser.

Vores rekrutteringskonsulenter er dybt specialiserede inden for IT-specialister, ingeniører og tekniske ledere. Når I står overfor større rekrutteringsprojekter, især når I skal opbygge en ny afdeling med ofte 30+ nye stillinger, kan vi tilbyde ekspert assistance. Vi tilbyder udlejning af vores rekrutteringskonsulenter til projektansættelser, så I får en in-house rekrutteringsekspert.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder en in-house rekrutteringskonsulent, bakket op af en Senior konsulent og en partner hos Capax. Jeres in-house konsulent bliver en integreret del af jeres team og arbejder fokuseret på jeres større rekrutteringsprojekt. I betaler kun for de timer, konsulenten benytter på jeres rekrutteringsprojekt. Vi skræddersyer en løsning, så projektforløbet passer præcis til jeres behov.

Rekruttering til din virksomhed

Projektansættelser med in-house rekrutteringskonsulenter

I forbindelse med succesfulde samarbejdsaftaler med eksisterende kunder har Capax indgået aftaler om udlejning af rekrutteringseksperter til projektansættelser. Vi tilbyder nu eksperter med speciale i IT- og ingeniørrekrutteringer til interim projektansættelser. I denne rolle bliver vores konsulenter en integreret del af virksomhedens ansættelsesteam, hvor de gennem en længere periode udelukkende fokuserer på de specifikke projektansættelser.

Vi samarbejder med Novo Nordisk
Situation

Global IT hos Novo Nordisk stod over for opgaven at oprette deres nye team, R&D IT-lab solutions, som skulle bestå af 40+ kandidater til specialiserede IT-positioner. Dette team er afgørende for at understøtte forskernes arbejde. Novo Nordisk havde derfor brug for specialiserede rekrutteringskonsulenter for at finde de mest kvalificerede kandidater til deres ambitiøse udviklingsprojekt.

 

Tilgang
  • Capax trådte til ved at udleje en in-house rekrutteringskonsulent med dybdegående kendskab til IT til en projektansættelse. Konsulenten arbejdede hos Novo Nordisk minimum to dage om ugen.
  • For at sikre projektets succes blev der etableret en styregruppe bestående af en Senior konsulent og partner fra Capax, suppleret med en HR-partner og fire ansættende ledere fra Novo Nordisk.

 

Sucessfuld samarbejde


Vores In-house rekrutteringskonsulent fungerede som One Single Point of Contact, hvilket sikrede en konstant proaktiv tilgang, effektiv fremdrift og et klart overblik over rekrutteringsprocessen fra start til slut.

Vi samarbejder med Niras
Situation

Niras havde brug for en rekrutteringsekspert med speciale inden for ingeniørbranchen, specielt med fokus på tiltrækning af tekniske ledere. De stod over for en opgave med at etablere et nyt forretningsområde, hvor der skulle rekrutteres 50+ medarbejdere.
Til at starte med var fokus rettet mod rekrutteringer på ledelsesniveau.

Tilgang
  • Capax stillede en in-house rekrutteringskonsulent til rådighed, som helt og holdent dedikerede sin tid til at headhunte ledere med en ingeniørbaggrund. 
  • Styregruppen for dette projekt inkluderede den In-house rekrutteringskonsulent, støttet af en Capax Senior konsulent og en partner med over 15 års erfaring inden for området.

Sucessfuld samarbejde


Samarbejdet var baseret på en allerede etableret relation mellem Capax og Niras. Med denne baggrundshistorik fandt Niras det fordelagtigt at have en in-house rekrutteringskonsulent, som besad en dyb forståelse for virksomheden.

Processen med en in-house rekrutteringskonsulent

Vi ledsager jer gennem hele rekrutteringsprocessen og sikrer, at I kun præsenteres for de bedste kandidater til interviews. I projektansættelser deltager vi i alle de interviews, I ønsker.

Vores konsulentproces består af følgende stadier:

Intern rekrutteringskonsulent proces

Ønsker du at vide mere om udlejning af in-house rekrutteringskonsulenter hos Capax?

Kontakt

Emil Plaugmann

Emil Plaugmann

Partner