Lukket rekruttering

Teknisk Projektleder

Københavns Universitet / Fuldtid

Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.

Fysisk er Københavns Universitet fordelt på 4 campusområder i København samt 10 museer og forskningshaver – blandt andre Zoologisk Museum, Botanisk Have, Medicinsk Museum og Øresundsakvariet.

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. Universitetet rummer desuden et stort antal centre, tværgående projekter og andre enheder.

Københavnsuniversitet har i mange år været det højst rangerede universitet i Danmark, og har gennem sin forskning og sine uddannelser stor betydning for Danmarks udvikling og økonomi. De kommende år vil bæredygtighed være et væsentligt parameter, der kommer til at forme udviklingen af Københavns Universitet, herunder byggeprojekterne, fremover.

Campus Byggeri

Du bliver en del af sektionen Campus Byggeri (CB), der er Københavns Universitets (KU) bygherreenhed. CB består af i alt fire grupper og ledes af bygningschefen.

Enheden består af 35-40 engagerede medarbejdere, der hovedsagelig har tunge byggefaglige baggrunde. Du får ansvaret for din egen portefølje af projekter, som du primært løser sammen med KU’s driftsenhed og rammerådgivere.

Byggeprojekterne er primært vedligeholdelses- og ombygningssager, som varierer fra helt små projekter til enkelte store projekter op til ca. 60-70 mio. kr. KU gør desuden meget ud af intern sparring, hvorfor vi samarbejder tæt med kolleger i sektionen, som er involveret i ibrugtagningen af universitetets store byggeprojekter som Niels Bohr Bygningen og Statens Naturhistorisk Museum.

Teknisk Projektleder

Som Teknisk Projektleder ved Københavns Universitets Campus Byggeri, får du en unik mulighed for at hjælpe med at løfte en stor portefølje af vedligeholdelses- og anlægsprojekter på arkitektdelen, hvor du vil have blik for at levere sammenhængende, energieffektive løsninger på mange forskellige typer installationsprojekter.

I arbejdet som Teknisk Projektleder, vil du skulle styre og facilitere samarbejdet mellem mange typer mennesker med forskellige fagligheder i en kompleks og travl hverdag. Din force som projektlederen, er din solide erfaring inden for byggebranchen, som gør dig i stand til at se byggeprojekter fra både brugernes og driftens perspektiv.

Du vil arbejde med en bred og spændende projektportefølje bestående af både store og små projekter, hvor du primært vil have fokus på tekniske installationer samt andre fakultetsanmodninger, som indførsel af alt el, VVS, etc. til anlægsprojekter.

I rollen som Teknisk Projektleder ses det gerne, at du som person er en teamplayer, som formår at holde hovedet koldt og sikre at projekterne bliver landet til den rette tid, pris og kvalitet. Du udviser tilmed engagement og selvstændighed i arbejdet. Du har et naturligt ”gå-på-mod” og er ikke bange for at gå forrest og træffe beslutninger samt rådføre dig med ingeniører og andre fagfolk for at finde den rette løsning.

 

Krav til en Teknisk Projektleder

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Supportere driften af en række store tekniske systemanlæg.
  • Eksekvering af din egen portefølje af vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med drift og
  • Kommunikation til brugere og ledelse om projekternes fremdrift.
  • Rapportering i KU’s systemer.
  • Medvirke i interne strategiske udviklingsprojekter.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

København C

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: København C
Region: Hovedstaden