Lukket rekruttering

Projektleder til anlæg

Novafos / Fuldtid

Stillingen som projektleder til anlæg

Som projektleder på primært renseanlægsprojekter vil du få en unik mulighed for at blive en del af Danmarks næststørste forsyning.

Du vil tillige blive en del af en af de største projektafdelinger inden for forsyningsområdet, som de kommende år fortsat vil skulle løfte i størrelsesordenen 1400 større og mindre projekter. Projekter som både direkte og indirekte vil have betydning for mange kunder og interessenter i de pågældende kommuner.

Da Novafos har i alt 18 renseanlæg vil du opleve at være ansvarlig for både store og mindre projekter. Du vil især være med på et omfattende projekt på tværs af vores 3 renseanlæg med rådnetank, hvor renseanlæggene skal optimeres ift udslip af metangas. Som en del af dette projekt indgår flere afledte projekter for bedre udnyttelse af den producerede metan-gas til hhv. el og varme.

Herudover vil du skulle arbejde med andre projekter, hvor der vil være fokus på ombygning eller vedligeholdelse af renseanlæg samt pumpestationsprojekter.

Som projektleder vil du også blive ansvarlig for, at der indkøbes de rette maskiner til anlæggene og sikre et godt samarbejde med produktionen og driften omkring implementering af disse.

Samarbejdet

Det har høj prioritet, at der er et godt samarbejde med driften omkring ændringer eller ombygninger på anlæggene. Derfor er det også vigtigt, at du trives og har interesse for at opbygge relationer til driftsfolkene for at kunne sikre den bedste mulige support og interaktion. Du trives og motiveres derfor også af at tage rundt på anlæggene for at sikre et godt samarbejde omkring de projekter, der skal gennemføres på de forskellige anlæg, også når det er er projekter, som kræver eksempelvis nedlukning af renseanlæg.

Udover et godt samarbejde med driften så har du også ansvar for samarbejdet med leverandører, entreprenører og rådgivere på dine projekter.

Krav til stillingen som projekteder til anlæg

Du er allerede en erfaren projektleder eller vil gerne fortsat udvikle dig som projektleder.  Du har gerne et godt kendskab til forsyningsområdet, hvor du især har opbygget kompetencer inden for renseanlægsområdet. Du trives med projekter, som kan være omfattende, men arbejder også godt med, at der er et mix mellem store og små projekter.

Grundet din faglighed er du vant til at kunne arbejde meget selvstændigt med dine projekter. Du sikrer helt naturligt, at der er den rette fremdrift på dine projekter og tager ansvar for, at projekterne bliver udført i forhold til de aftalte retningslinier i forhold til økonomi, tid og kvalitet.

Du beskriver selv din arbejdsstil som værende struktureret og fokuseret. Du er fleksibel og omstillingsparat. Du har et godt overblik og har styr på de rette detaljer i projekterne. Du trives godt med, at samarbejde omfatter både kolleger i Projekt 1, Projekt 2 og Projekt 3 og på tværs af organisationen samt eksternt, det være sig både borgere, myndigheder, rådgivere og entreprenører.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Birkerød

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Birkerød
Region: Hovedstaden