Lukket rekruttering

Testdesigner/Testanalytiker

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 1.800 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg. Skatteforvaltningen, som er en myndighed under Skatteministeriet, er i gang med en historisk transformation af it-kernesystemer på tværs af koncernens mange forretningsområder. Derfor vækster UFST og har brug for medarbejdere, der kan styrke den interne viden om og indsigt i systemporteføljen, der både driftes og videreudvikles i samarbejde med en vifte af eksterne leverandører.

Som led i regeringens plan ”Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021” er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser skal UFST udvikle en fremtidsparat og sikker digital forvaltning samt forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

I UFST er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at der kan tænkes nyt, findes løsninger og leveres resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan den omfangsrige og komplekse opgave de har, lykkes.

Personsystemer

I stillingen vil du blive tilknyttet kontoret Personsystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har det it-mæssige ansvar for en hel central samfundsmæssig opgave – nemlig at levere Forskuds- og Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark, og som dermed skal sikre borgerne korrekt skatteberegning af over 500 mia. kr.

Afdelingen for Person- og Ejendomssystemer står for de største systemer i UFST, og har bl.a. fokus på at sikre, at forskuds- og årsopgørelserne er driftsstabile, samt indeholder de seneste ændringer til skattelovgivningen for person og ejendomsområderne. Kontoret følger en årscyklus for personsystemerne, og du vil blive et team af medarbejdere der sikrer, at forskuds- og årsopgørelsessystemerne følger denne cyklus og er klar, når bl.a. årsopgørelsen frigives i marts hvert år.

Kontoret består i dag af 12 medarbejdere samt en Test Manager. Kontorets kerneopgaver består i at sikre driften og dermed stabil understøttelse af en række komplekse forretningsprocesser, samt en høj grad af videreudvikling. Kontoret faciliterer dels dialog med forretningsområderne vedrørende fremtidig systemunderstøttelse, dels med leverandører vedrørende videreudvikling i systemerne.

Derudover vil der være rig mulighed for at indgå i et større testfællesskab, der strækker sig på tværs af organisationen, som tilbyder rig mulighed for faglig sparring og udvikling inden for testområdet.

Ledelsesstilen er transparent og engageret. Kontorets mål og retning kommunikeres ofte således at alle medarbejdere har god forståelse for ledelsens billede af fremtiden. Godt samarbejde og åben dialog blandt kolleger præger hverdagen, samtidig med at der er fokus på god stemning på kontoret. Med andre ord er det faglige i højsæde, og omgangstonen er uformel og imødekommende.

Testdesigner/-analytiker

Som Testdesigner/Testanalytiker vil du indgå i et erfarent team bestående af en række system- og procesejere. Derudover indgår du i samarbejde med de øvrige testere, afdelingens testmanager, leverandører og omkringliggende programmer.

Du kommer til at bestride en rolle hvori du vil du både vil være inde over det designmæssige såvel som den analytiske del, hvor fordelingen vil være 50/50 – derfor forventes det, at du halvdelen af tiden er udførende, mens du den anden halvdel af tiden har ansvaret for at analysere på testresultaterne. Du vil med andre ord bestride testprocessen fra A til Z.

En central del af stillingen indebærer ligeledes, at du vil fungere som ekstern konsulent, hvor du således vil indgå som et centralt led i at vurdere og afstemme, hvilke testværktøjer og -metodikker der vil være relevante at benytte for at optimere driften i fagstyrelserne.

Derudover vil en central del af arbejdet som Testdesigner/Testanalytiker bestå i at hæve testmodenhedsniveauet hos UFST – på metode- såvel som procesniveau. Samtidig er en essentiel del af arbejdet at udvælge og implementere testdesignteknikker og testværktøjer for at sikre den bedst mulige testkvalitet samt for at vurdere, hvilken test der er mest hensigtsmæssig at benytte i det givne tilfælde.

Som Testdesigner/Testanalytiker vil du have ansvaret for den øverste del af testpyramiden inden selve releaseperioden, og din rolle i testarbejdet vil derfor være essentiel, da du agerer som sidste led i testprocessen i samarbejde med dine øvrige testkollegaer samt Test Manager.

Ansvarsområder som Testdesigner/-analytiker

Stillingen giver dig mulighed for at arbejde i en vigtig, styringsmæssig rolle med bl.a.:

 • Operationelt ansvar for kvalitetssikring og test af konkrete projekter og områder.
 • Udføre test på både eksisterende og nye systemer med henblik på at sikre bedst mulige datakvalitet.
 • Analysere og rapportere på fejl og på den måde være med til at forbedre systemerne
 • Planlægge og udarbejde testanalyser
 • Rapportere testresultater med formålet at skabe gennemsigtighed.
 • Samarbejde om defekt håndtering.
 • Forbedring af nuværende systemer og integrering af nye systemer.

Krav til stillingen hos UFST

Til denne stilling ses det gerne, at du har erfaring med:

 • Minimum to års erfaring fra en lignende stilling
 • Testdesignteknikker
 • Stærk teknisk forståelse og erfaring med at navigere i store, komplekse it-systemer.
 • Kvalitetsstandarder og -procedurer for testudførsel
 • Gennemførsel af hele testforløb (testplanlægning, udførsel og afslutning).
 • Tids-og ressourcestyring samt opfølgning herpå i forbindelse med testeksekvering.
 • Et eller flere testværktøjer
 • Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med:
  Kode
 • En større enhed i offentligt eller privat regi
 • Du er certificeret i ISTQB.
 • Agil udvikling, ”build in quality” og ”shift left”

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Kongens Lyngby

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Kongens Lyngby
Region: Hovedstaden