Jobinfo

Segment:

Industry:

Client type:

City:

State/Province:

Postal Code:

200 IT

IT-tjenester

IT

Frederiksberg

Region Hovedstaden

2000

 

 

2Segment: 200 IT
Industry:  IT-tjenester
Client type: IT
City: Frederiksberg
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 2000

Slået op: 30.08.2021

Test Manager

Full time / Capax Recruitment / Danmark

OM AFDELINGEN

I stillingen vil du blive tilknyttet kontoret ”Regnskabs- og Økonomisystemer”, som har ansvar for drift, vedligehold, support og videreudvikling af en række centrale outsourcede fagsystemer, heraf fire omfattende SAP-systemer. Systemerne udgør bl.a. systemgrundlaget for Statens Regnskab, hvor der årligt forvaltes ca. 1.000 mia. kr. Du vil derfor indgå en i kompleks og meningsfyldt samfundsmæssig opgave.

Kontoret består i dag af 16 medarbejdere, der henholdsvis arbejder med bl.a. forretningskritiske SAP-systemer, mainframesystemer, SAP-sikkerhed og autorisation, SAP-licenser m.m. Kontorets kerneopgaver består i at sikre sikker drift og dermed stabil understøttelse af en række komplekse forretningsprocesser, samt en høj grad af videreudvikling. Kontoret faciliterer dels dialog med forretningsområderne vedrørende fremtidig systemunderstøttelse, dels med leverandører vedrørende videreudvikling i systemerne.

Derudover består kontoret af fagligt kompetente IT-specialister med omfattende erfaring indenfor SAP, ITIL, autorisationer og
systemforvaltning. De fleste har en længerevarende akademisk uddannelse og en del har en fortid som konsulenter med speciale i kontorets kerneopgaver.

Ledelsesstilen er transparent og engageret. Kontorets mål og retning kommunikeres ofte således at alle medarbejdere har god forståelse for ledelsens billede af fremtiden. Godt samarbejde og åben dialog blandt kolleger præger hverdagen, samtidig med at der er fokus på god stemning i kontoret.

OM STILLINGEN

Som Test Manager vil du indgå i et erfarent team bestående af en række systemejere, procesejere og arkitekter. Du kommer til at bestride en rolle hvori du vil du både vil være inde over den strategiske såvel som den operationelle del. Fordelingen mellem det operationelle og det strategiske ansvarsområde er fordelt 50/50 – derfor forventes det, at du halvdelen af tiden er udførende og operationel, mens du den anden halvdel af tiden har ansvaret for det strategiske overblik, hvor du overordnet set er med til at definere test strategien relateret til kontoret og udstikke retningen.

Mere specifikt inkluderer dine opgaver bl.a. at planlægge og udføre tests i og afdelingen. Som Test Manager bliver det derfor dit ansvar at sikre og ikke mindst at stille krav til, at de forskellige testaktiviteter forberedes, styres og gennemføres bedst muligt ud fra en risikobetragtning. Det er derfor altafgørende, at du har bred erfaring med at koordinere, planlægge og styre test.

 

FAGLIG ERFARING

Til denne stilling er det et krav, at du har erfaring med:

  • Erfaring som Test Manager
  • Minimum 10 års erfaring med videreudvikling (OBS: Det er ikke nok at have erfaring med nyudvikling)
  • Gennemførsel af hele testforløb (testplanlægning, testudførsel og afslutning)
  • Kvalitetsstandarder og- kvalitetsprocedurer for testudførsel (fx QA og QC)
  • Tids- og ressourcestyring samt opfølgning i forbindelse med testeksekvering
  • Implementering af testkoncepter, kvalitetssystemer eller lignede
  • Et eller flere testværktøjer
  • Agil udvikling, ”build in quality” og ”shift left”
  • Styring af leverandører