Lukket rekruttering

Test Manager

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Stillingen som Test Manager

Som Test Manager bliver du en del af kontoret Forskud og Bolig, som har al IT ansvaret for en hel central samfundsmæssig opgave – nemlig i samarbejde med søsterafdelingen Årsopgørelsen at levere Forskuds- og Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark. Bolig hører under Afdelingen Person, der står for nogle af de største systemer i UFST.

Der arbejdes bl.a. med følgende nye teknologier og processer:

 • Spock og Groovy
 • Selenium
 • Test-driven development (TDD)
 • Behavior-driven development (BDD)
 • Automatisering af test
 • Agile værktøjer

Som Test Manager besidder du en rolle, hvor du vil sidde med det procesmæssige overblik mhp. blandt andet planlægning af test, udarbejdelse af risikovurderinger og acceptkriterier. Derudover vil du være ansvarlig for hvilke test der skal køres og yderligere agere sparringspartner ift. kravgennemlæsning.

Mere specifikt vil dine arbejdsopgaver indeholde planlægning og styring af strukturerede testmetoder, udarbejdelse af konkret teststrategi, testkoordinering og – rapportering. Der arbejdes bl.a. med stresstest og performancetest, hvor du skal kunne forholde dig til de kritiske aspekter ved testene, udarbejde vedligeholdelsesplaner og have en risikobaseret tilgang til testene.

Derudover skal du udarbejde testplaner og udvikle systemernes test efter TDD og BDD-principper, hvor du vil indgå i et samarbejde med de udviklingsteams der er tilknyttet kontoret

Krav til en test manager

Kandidaten bør have erfaring med følgende:

 • 3-5 års erfaring som Test Manager
 • Erfaring med udarbejdelse af testplanlægning og teststrategi
 • Erfaring med automatiserede tests, der kan være reelt testarbejde.
 • Aktiv deltagelse i alle testaktiviteter i softwarelivscyklus (SDLC)
 • Koordinering, samarbejde og kommunikation med eksterne, såvel som interne interessenter.
 • Erfaring med at arbejde under agil udvikling
 • Erfaring med Java, TDD og/eller BDD-principper

Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har følgende certificering:

Certificeringer så som ISTQB, Advanced Test Manager, iSQI, Tmap, SAFe eller lign.

Fordele hos UFST

Hos UFST vil der være god mulighed for professionel og personlig udvikling i et spændende miljø, hvor man får lejlighed til at bruge sine kompetencer fuldt ud i et komplekst og udfordrende fagligt miljø. Dette indebærer bl.a.:

 • Tværfagligt arbejde med andre testere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  Deltagelse i CoP
 • Mulighed for brug af læringsportaler, herunder Udemy, Plurasight m.m.
 • Deltagelse i fagligt relevante kurser og konferencer
 • Der er mulighed for efteruddannelse, hvis dette anses for relevant

I samarbejde med nærmeste leder udarbejdes en udviklingsplan. Der er rig mulighed for indflydelse på egen udvikling samt at præge sin karriere i ønsket retning.

Generelt i teamet, og fra leders side, er der stort fokus på at forbedre den enkelte samt teamets færdigheder kontinuerligt. Yderligere vil der være fleksibilitet i forhold til at balancere arbejds- og familieliv.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden