Slået op: 24.05.2023

Teknisk Tester

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Teknisk Tester hos UFST

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en del af Skatteministeriets koncern, som samarbejder med andre enheder i koncernen. UFST består af cirka 1.700 medarbejdere og har kontorer i København, Middelfart og Aalborg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. De lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analysedrevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden.

UFST har ansvaret for at drive it-udviklingsprojekter og for at sikre et transparent grundlag for it-prioriteringer på tværs af Skatteforvaltningen, ligesom det er styrelsens opgave at modernisere, nedbringe teknisk gæld og anvende markedet optimalt.

Afdelingen for Erhvervsindberetningssystemer

Afdelingen består af 25 medarbejdere fordelt på 3 teams, som varetager porteføljen for Erhvervsindberetningssystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), og har til formål er at sikre drift, udvikling og vedligehold af it-systemerne ift. beskatningsrelevante data, nationalt såvel som internationalt.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens ambition er at digitalisere og modernisere løsninger til automatisk udveksling af information med resten af verden for at undgå skatteunddragelse, samt at udvikle løsninger til at indberette finansielle informationer fra tredjepart, for at understøtte enkel og korrekt skatteansættelse og -opkrævning, samt at lette effektiv kontrol.

Dit nye team

I rollen som Teknisk Tester vil du indgå i et team af dygtige kolleger, der både udvikler nye systemer, og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af nyligt udviklede systemer, som understøtter sagsbehandling ad skattemæssige indsatser for borgere og virksomheder. Teamet tager ansvar for deres løsninger helt ud i produktionen, og er derfor ambitiøse omkring de løsninger som de leverer.

Derudover vil du indgå i et team, der bifalder innovation, hvilket b.la. kommer til udtryk ved afdelingens afholdelse af hackatons mm.

Udviklingen foregår i interationer med udgangspunkt i SCRUM og SAFe, med daglige standups, løbende evalueringer og leverancer i mange løbende releases. Teamet har ejerskab over deres egen proces og kan derfor vinkle detaljerne i processen.

UFTS’ medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede, samtidig er de i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Derudover er der en stærk tro på at igennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan de lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, som de har.

Rollen som Teknisk Tester

I rollen som Teknisk Tester får du en bred og udfordrende opgaveportefølje, hvor man vil være med til at sikre kvaliteten af IT-systemer som afhjælper indberetning, udveksling og kontrol. Helt overordnet kommer man i rollen til at bidrager til teamets kvalitetssikring af udviklet funktionalitet med testautomatisering, samt er ansvarlig for at forretningens krav til løsningerne er dækket af test-aktiviteter.

Teamet har i dag tre løsninger i drift og flere løsninger på vej. I denne rolle vil man tage vare på, samt tage ansvar for kvalitetssikringen af disse samfundskritiske løsninger herunder vedligeholde test suiten og udvikle testkode. Du vil indgå i et spændende, moderne DevOps-setup, der er fuldautomatiseret på test (TestOps). Det er derfor også væsentligt, at du har erfaring med et automatiseret setup fra tidligere.

Du har mulighed for at bringe eksisterende kompetencer inden for forretningsforståelse i spil, samt tilegne dig nye kompetencer indenfor både forretningsområdet samt teknik, arkitektur, og kode. Derudover er der et særligt fokus på automatiseret test ift. at bygge bro mellem den tekniske implementering og rapportering til forretningen.

I rollen som teknisk tester har du desuden et særligt vigtigt ansvar ift. at sikre, at de nødvendige og tilstrækkelige test-aktiviteter er med til at understøtte, at de leverede løsninger er sikre, stabile, smidige, og lever op til både funktionelle og non-funktionelle krav. Du vil have opgaver indenfor test-management og test-implementering på et kontor, der tænker code-first, når det kommer til test.  I den sammenhæng spiller du en særligt vigtigt rolle ift. designe, opsætte og strukturere CI/CD  i samarbejde med teamet, således at releaseprocessen struktureres og streamlines. 

Ansvarsområder som Teknisk Tester

 • Udarbejdelse af user-stories, tasks, fejlrapportering, og hvor det er nødvendigt risikobaserede testdesigns.
 • Deltagelse og gennemførelse af møder i vores kadence. Herunder løbende stand-ups og retrospectives
 • Formidling af test-strategi for test-arkitektur til teamet, herunder hvornår de forskellige test-typer og -tilgange bør benyttes, for eksempel systemtests, integrationstest, unitests etc.
 • Udarbejdelse af testdokumentation, herunder etablering af korrelation mellem forretningsbehov og test, samt sikring teknisk dokumentation.
 • Bidrag til den overordnede teststrategi på kontoret, sammen med andre tekniske testere.
 • Testansvar og kvalitetssikring heraf.

Krav til en teknisk tester

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke altafgørende, men det er en fordel, hvis du har en relevant bachelor eller kandidatuddannelse
 

Til denne stilling er det væsentligt at du har:

 • Erfaring som udvikler eller teknisk tester og har udviklet i Java, Spock eller Groovy
 • Et særligt interesseområde indenfor test automatisering og kvalitetssikring og har arbejdet med det i ca. tre år eller mere og kan dokumentere din erfaring.
 • Erfaring eller kendskab til test management praksis.

Derudover er det en fordel, hvis du har:

 • En ISTQB-certificering (”Advanced Technical Test Analyst”, ”ISTQB Fundation”, ”ISTQB Agile Extension”)
 • Erfaring med release management

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden