Slået op: 03.11.2023

Teknisk Lead

Kriminalforsorgen / Fuldtid

I rollen som Teknisk Lead skal du indgå i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et strategisk og komplekst digitaliseringsprojekt, NyX, der skal afløse Kriminalforsorgens mere end 20 år gamle klientsystem, der er udviklet af VM-data og bliver driftet af KMD.

Klientsystemet er sagsbehandlingssystemet for de indsattes forhold, der understøtter deres kerneforretning. Det skal udskiftes over den kommende årrække for at understøtte driften og den fremtidige digitalisering af kriminalforsorgen. Gennemførelsen af projektet er derfor en strategisk hjørnesten for organisationen.

Du skal være kriminalforsorgens tekniske Lead i projektet og kunne tilrettelægge og styre arbejde med de tekniske leverancer i projektet. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for blandt andet hurtigere og bedre it-understøttelse af f.eks. ny lovgivning og nye digitaliseringsbehov fra Kriminalforsorgens forretning.

Du vil blive ansvarlig for de tekniske leverancer omkring den nye løsning til klientområdet, hvor du vil indgå i den løbende tilrettelæggelse og styring af arbejdet i projektet sammen med projektledere, product owners, forretningsanalytikere og forretningseksperter med både teknisk og forretningsmæssig baggrund. Projektet befinder sig lige nu i analysefasen, hvor der udarbejdes projektgrundlag.

Pt. arbejder Kriminalforsorgen på en løsning med udgangspunkt i et standardsystem (CRM).

Ansvarsområder som teknisk lead

Mere konkret kommer du til at:

 • Indgå i afklaring af løsning og fastlæggelse af rammer for udviklingsprojektet herunder ledelse og styring af leverandørressourcer
 • Lede og guider leveranceteamets udviklere i implementeringen af det gode løsningsdesign
 • Tilrettelægge og indgå i analyse af krav og oversætte dem til teknisk design
 • Sætte retning for og kvalitetssikre kodnings- og udviklingsopgaver
 • Tilrettelægge og kvalitetssikre kodegennemgange
 • Overvåge integrationen af CRM-løsning med andre systemer og håndterer tilpasninger
 • Identificere og adressere tekniske udfordringer og forhindringer
 • Træffe beslutninger for at holde projektet på rette tekniske kurs
 • Kvalitetssikre udarbejdelse og vedligehold af teknisk dokumentation
 • Indgå i et tæt samspil med projektlederen for at sikre compliance og fremdrift
 • Indgå i et tæt samspil med leder af arkitekturteamet

Som person trives du med en meget varieret arbejdsdag, der kræver både fordybelse og mere udadvendte aktiviteter som workshops og præsentationer, hvor du med dine gode kommunikationsevner formår at præsentere komplekse budskaber. Du besidder allerede et godt planlægningsgen, men er også vant til at ændre kurs undervejs og med kort varsel. Du er selvkørende og tager ansvar, og som teamplayer formår du også at skabe opbakning med din faglighed og person.

Du kan dokumentere relevant projekterfaring inden for komplekse IT-projekter fra en lignende rolle. Du er tilmed vant til stor interessenthåndtering, har flair for at styre interessenter og ser kontakten med leverandører og partnere som en naturlig del af arbejdet.

Du ser dig selv som en erfaren projektleder, som både kan lede, styre og være udførende ift. tekniske analyser og udviklingsarbejdet, og du motiveres af at arbejde med digitaliseringsprojekter, der skal håndtere komplekse udfordringer.

Du har en selvstyrende tilgang til din opgaveportefølje, og du kender vigtigheden i at etablere en stærk projektgruppe, der samarbejder tæt med kunder, leverandører og projektdeltagere. Ligeledes besidder du evnen til at kommunikere klart og effektivt, både skriftligt og mundtligt, samt formidle tekniske koncepter til ikke-tekniske interessenter og vice versa.

Du trives med at have mange skiftende roller og en bred kontaktflade til kolleger med forskelligartede fagligheder. Du forholder dig nysgerrigt og åbent til teknologi og projektledelsesmetoder, men evner samtidigt at holde øjnene på bolden og prioritere, så tidsplanen overholdes.

Faglige kriterier – teknisk lead

Sammenfattende bør en Tech Lead i en CRM-implementering, som NyX 2.0 står overfor, med flere releases og et leveranceteam, besidde både dyb teknisk ekspertise og besidde ledelseskompetencer, der hjælper med at guide teamet, træffe gode tekniske beslutninger og sikre en succesfuld levering af CRM-funktionaliteter, der er i overensstemmelse med kravspecifikationen.

Minimum 3-5 års erfaring som udvikler og 3 år som tech lead på lign. implementeringer.

Konkret erfaring med:

 • Systemdesign og data management
 • At tilrettelægge og gennemføre teknisk analyse og implementering
 • Analyse og afdækning af non funktionelle krav
 • Teknisk projektledelse
 • Leverandørstyring af tekniske leverancer
 • Interessenthåndtering.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

København K

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: København K
Region: Hovedstaden