Slået op: 31.10.2023

Strategisk Trafikplanlægger

Frederiksberg Kommune / Fuldtid

Om Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune, smukt indlejret i Københavns Kommune og en del af Region Hovedstaden. Med 104.664 indbyggere og et areal på 8.7 kvadratkilometer er kommunen den tættest befolkede i Danmark. Kendt for sine grønne områder som Frederiksberg Have og Søndermarken, huser kommunen også uddannelsesinstitutioner som CBS, TEC, Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Kulturlivet blomstrer med teatre som Aveny-T, Riddersalen, Betty Nansen Teatret, Cisternerne, Forum og KU.BE. Frederiksberg Kommune har en vision om en bæredygtig og moderne by, hvor trafik og mobilitet spiller en central rolle.

Om Trafik og Mobilitetsteamet

Som strategisk trafikplanlægger vil du være en del af Trafik og Mobilitetsteamet i enheden Trafik og Byrum. Teamet spiller en afgørende rolle i planlægning, koordinering og implementering af trafik- og byrum initiativer. Tæt samarbejde med andre kommunale afdelinger, byplanlæggere, lokale foreninger og private organisationer er nøglen til at skabe en holistisk og bæredygtig tilgang til byudvikling og trafikstyring. I afdelingen arbejder tværfaglige medarbejdergrupper, herunder trafikplanlæggere, ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter. De lægger vægt på medarbejdernes udvikling og trivsel og tilbyder et fagligt, socialt og tværfagligt miljø, hvor samarbejde og vækst er i centrum.

Strategisk Trafikplanlægger

Som strategisk trafikplanlægger i Trafik og Byrum i Frederiksberg Kommune spiller du en central rolle i strategisk trafikplanlægning og gennemførelse af trafik- og anlægsprojekter. Din funktion er nøglen til at skabe en attraktiv, sikker og bæredygtig by, hvor mobilitet og grønne transportformer prioriteres højt. Du bliver ansvarlig for en bred vifte af trafikrelaterede projekter, herunder hastighedsplanen, uheldsstatistik, politisamarbejde og udvikling af kollektiv transport. Din rolle omfatter også planlægning, vurdering og udvikling af infrastruktur på veje, cykelstier og i byrummet. Du får ansvar for hele projektets livscyklus, herunder inddragelse af interessenter, politisk godkendelse, udførelse og implementering. Dine opgaver inkluderer også koordinering, både internt og eksternt, samt håndtering af ad-hoc trafikopgaver. De forventer, at du har en struktureret tilgang til projektledelse og værdsætter tværfagligt samarbejde og relationer.

Ansvarsområder som Strategisk Trafikplanlægger

  • Dine ansvarsområder omfatter:
  • Implementering og opfølgning på hastighedsplanen
  • Udarbejdelse og opfølgning på uheldsstatistik og årlig uheldsrapport
  • Udvikling og planlægning af samarbejdet med politiet
  • Bidrage til strategisk planlægning af metro og busser
  • Trafikplanlægning og -vurderinger
  • Generel myndighedsbehandling og dialog med politiet
  • Besvarelse af borgerhenvendelser om trafikale forhold
  • Udarbejdelse af udvalgssager og svarudkast for borgmester og udvalgsformand

Frederiksberg Kommune søger en dedikeret trafikplanlægger med erfaring inden for strategisk trafikplanlægning, som ønsker at være en central aktør i udviklingen af en bæredygtig og moderne by. Du får en enestående mulighed for at påvirke byens udvikling og samarbejde med engagerede kollegaer.

Ansøgning til stillingen som Strategisk Trafikplanlægger

Denne rekruttering er assisteret af Capax Recruitment. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rikke Michaelsen på rmi@capaxrecruitment.com
Frederiksberg Kommune er en mangfoldig arbejdsplads, der ser værdien i forskellighed og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden