Lukket rekruttering

Sikkerheds- og sundhedskoordinator

Novafos / Fuldtid

Sikkerheds- & sundhedskoordinator til anlægsprojekter i Novafos

Novafos er Danmarks næststørste vand- og spildevandsselskab, og det forpligter. Vi har høje ambitioner i forhold til at styre vores projekter effektivt og professionelt, også i forhold til at undgå skader og ulykker. Vores målsætning er at være bedst i forsyningsbranchen til at håndtere arbejdsmiljøet på alle vores anlægssager. Til at nå dette mål har vi brug for en ambitiøs sikkerheds- & sundhedskoordinator.

Du skal sætte en retning og drive processen

Sikkerheds- & sundhedskoordinator er en nyetableret stilling, og der er stor opbakning fra ledelsen til at videreudvikle vores professionelle arbejde med sikkerhed og sundhed. Sam- men med ledergruppen skal du sætte ambition og retning og drive processen, så vi lever op til vores mål.

En af dine opgaver bliver at udvikle og vedligeholde vores Plan for Sikkerhed og Sundhed [PSS]. Den er grundstenen i vores arbejde med arbejdsmiljø på vores anlægssager, og den sikrer, at vi hver dag arbejder professionelt, systematisk og effektivt i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi vægter højt, at du brænder for struktur og optimering. Det er afgørende, at du har erfa- ring med at etablere en sikkerhedskultur og drive forandringsprocesser, ligesom du skal trives med at arbejde selvstændigt og være opsøgende. Jobbet spænder bredt fra at sætte rammer og retning for området til at udvikle og vedligeholde skabeloner. Herudover vil det tælle som et plus, hvis du har erfaring med at formidle både skriftligt og mundtligt.

Du får et stort netværk i organisationen

Du bliver tilknyttet vores team Projekt 2 i Spildevand Plan & Projekt, men som sikkerheds- & sundhedskoordinator får du snitflader til de fleste af dine kolleger i Novafos.

I Spildevand Plan & Projekt er der ca. 100 projektledere, som du får et tæt samarbejde med i både plan- og projektfasen. Det er projektlederne, der implementerer den måde, vi arbejder med arbejdsmiljø på i vores anlægsprojekter, men du skal være med til at definere opgaver og ansvar.

Dine arbejdsopgaver
 • Udvikle en master-PSS på baggrund af best practice.
 • Løbende udvikle diverse skabeloner.
 • Støtte projektlederne i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på anlægssagerne.
 • Undervise projektledere/nye medarbejdere i arbejdsmiljø på anlægssager.
 • Holde workshops, indlæg på afdelingsmøder mv. til at sikre vidensdeling i hele organisationen.
 • Foretage reviews og audits i forbindelse med arbejdsmiljøarbejde.
Dine kompetencer
 • Du er uddannet ingeniør, konstruktør eller lignende – med dokumenteret relevant brancheerfaring gerne fra rådgiver- eller leverandørområdet.
 • Du er en erfaren arbejdsmiljøkoordinator eller HSE-manager med en formel arbejdsmiljøuddannelse og har også gerne erfaring med anlægsprojekter.
 • Du er løsningsorienteret og pragmatisk, men med respekt for nødvendig formalisme.
Vi tilbyder
 • Et udfordrende job med god mulighed for faglig udvikling.
 • Høj grad af frihed under ansvar med mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet.
 • Fleksibel arbejdstid. Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokost med mulighed for 1-2 hjemmearbejdsdage.
 • Et godt socialt miljø og en familievenlig arbejdsplads.

Dit arbejdssted bliver i vores domicil på Blokken 9 i Birkerød. Løn efter gældende KL-overenskomst og kvalifikationer.

Send din ansøgning og dit CV via linket ANSØG Vi skal modtage din modtage din ansøgning senest 15. januar 2023.

Har du spørgsmål?

Vi benytter Capax Recruitment til rekrutteringsprocessen. Har du brug for at høre mere, inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist Marianne K. Petersen på 51 68 98 58.

Om Novafos

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni kommuner. I Novafos er vi ca. 320 medarbejdere. Læs mere på www.novafos.dk.Novafos arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har særligt fokus på at styrke vandkvaliteten og rense og udnytte vores spildevand bedre. Men også mål om ef- fektive partnerskaber og bæredygtig og robust infrastruktur. Vi vil være et bæredygtigt for- syningsselskab, der er attraktivt for vores kunder.

  Jobinfo

  Segment:

  By:

  Region:

  Engineering

  Birkerød

  Hovedstaden

   

   

  Segment: Engineering
  By: Birkerød
  Region: Hovedstaden