Lukket rekruttering

Senior Råstof Geolog

Nymølle Stenindustrier/ Fuldtid

Nymølle Stenindustrier

Nymølle Stenindustrier er Danmarks førende leverandør af landbaserede råstoffer. Med over 100 års erfaring i råstofbranchen har virksomheden opbygget en position som pålidelig leverandør af råmaterialer til bygge- og anlægsprojekter i hele landet. Nymølle er stolte af deres historie og bidrag til Danmarks udvikling, og arbejder med fokus på kvalitet, miljøansvar og bæredygtighed.

Om Råstofafdelingen

Råstofafdelingen i Nymølle Stenindustrier består af syv medarbejdere, der arbejder fordelt på kontorer i Sjælland, Fyn og Jylland. Afdelingen spiller en central rolle i at identificere egnede nye arealer med grus, forhandle aftaler med lodsejere, håndtere ansøgningsprocessen, vurdere miljømæssige påvirkninger og sikre overholdelse af gældende love og standarder. Alle medarbejdere refererer til Råstofchef Kent Grimm Thornberg.

Senior Råstof Geolog

Som Senior Råstof Geolog vil du have en central funktion, hvor din viden og erfaring inden for råstoffer vil spille en afgørende rolle for nuværende og kommende opgaver. Du vil arbejde tæt sammen med den tekniske chef i starten, men på sigt vil du selvstændigt håndtere forskellige faser af projekterne. Dine ansvarsområder inkluderer:

 • Myndighedsbehandling: Administrere og koordinere myndighedsbehandling og ansøgningsprocesser i overensstemmelse med gældende love og regler.
 • Råstofansøgninger: Udføre og håndtere råstofansøgninger, herunder dokumentation, indsendelse og opfølgning. Du vil også kommunikere med myndigheder, inddrage borgere, NGO’er og sparre med eksterne rådgivere som hydrogeologer, geofysikere, akustikere og biologer.
 • Landzonetilladelser: Ansøge om og administrere landzonetilladelser, når det er nødvendigt for råstofforekomster.
 • Råstofkortlægninger: Deltage i og udføre råstofkortlægninger i samarbejde med andre geologer og specialister.
 • Ressourceopgørelser: Udarbejde og vedligeholde ressourceopgørelser for råstofforekomster.
 • VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet): Anvende VVM-erfaring fra rådgiver- eller offentlige positioner til at håndtere og rapportere om miljøpåvirkninger i forbindelse med råstofaktiviteter.
 • GIS Anvendelse: Brug GIS-værktøjer som MapInfo til geografisk dataanalyse, kortlægning og visualisering.
 • Feltarbejde: Udfør feltarbejde ved borerig for at indsamle prøver og data, herunder geologisk kortlægning og prøveudtagning.
 • Offentlige møder: Deltag i offentlige møder vedrørende råstofprojekter og reagér på spørgsmål og bekymringer fra interessenter og samfundet.

Kvalifikationer hos en Sr. Råstof Geolog

 • Erfaring med råstofgeologi og kendskab til kvartærgeologi/Istider i Danmark.
 • Evne til at administrere komplekse myndighedsprocesser og ansøgninger.
 • Godt kendskab til relevant lovgivning og reguleringer.
 • Kommunikationsfærdigheder til effektivt at samarbejde med interessenter og myndigheder.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar, samtidig med at du bidrager til et teammiljø.
 • Analytiske evner til håndtering af komplekse opgaver og opretholdelse af detaljefokus.
 • Evne til at navigere i politiske interesser og kommunikere klart og præcist.

Nymølle tilbyder

 • En spændende stilling i en veletableret virksomhed med en flad organisationsstruktur.
 • Mulighed for at påvirke beslutningsprocesser og frihed til at planlægge eget arbejde.
 • Et positivt arbejdsmiljø baseret på tillid og konstruktiv kommunikation.
 • Mulighed for faglig udvikling og løbende læring.

Praktisk information

Vi modtager ikke længere ansøgninger til denne stillinger. 

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Roskilde

Region Sjælland

 

 

Segment: Engineering
By: Roskilde
Region: Region Sjælland