Jobinfo

Segment:

Industry:

Client type:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

Teknologi

IT

Hvidovre

Region Hovedstaden

2650

 

 

Segment: IT
Industry:  Teknologi
Client type: IT
City: Hvidovre
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 2650

Slået op: 28.09.2021

SAP PI Løsningsarkitekt

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om FMI

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og er derfor en del af en større koncern, Forsvaret, der samlet tæller ca. 20.000 ansatte. Med ca. 1900 medarbejdere i denne styrelse, hvoraf ca. 1400 er civile og ca. 500 er militære, karakteriseres FMI som en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser.

FMI har det overordnede ansvar for koncernens materiel- og it-systemer fra anskaffelse til bortskaffelse. Den vigtigste opgave er at anskaffe og drive koncernens materiel og it på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således medarbejderne i resten af koncernen har det nødvendige grundlag til deres opgaveløsning – nationalt som internationalt. Med dette ansvar, som berører hele koncernens, daglige arbejde, følger, at man i denne styrelse har en særligt stor berøringsflade ud mod resten af koncernen samt med eksterne samarbejdspartnere.

FMI administrerer årligt knap 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget på godt 20 mia. kr., hvilket understreger vigtigheden af den funktion, som vi varetager.

Om stillingen

I stillingen som SAP PI Løsningsarkitekt vil du fungere i en rolle som integrationsarkitekt/integrations specialist, hvor du primært vil blive ansvarlig for at konfigurere, udvikle og drifte interfaces i Forsvarets SAP ERP-løsning DeMars. Forsvaret har i mange år haft Oracle Blockchain – og har det stadigvæk – og dette skal erstattes af SAP PI, som du vil være ansvarlig for at opsætte og drive. Med andre ord vil du blive ansvarlig for at lægge de interfaces der kører på Oracle ESB op, og lægge dem over i en ny løsning i SAP PI/PO.

Samtidig vil du blive ansvarlig for at fremlægge en overordnet plan for, hvordan interfaces skal flyttes og hvordan disse konverteres over i en ny løsning – altså selve konverteringen fra Oracle Weblogic til SAP PI. Her vil du arbejde hen imod at systemet fremover skal køre over en direkte forbindelse og gennem en gateway, således at systemet bliver et led i den kæde af systemer der skal tale sammen.

Behovet ligger derfor i at få erstattet hele kommunikationsvejen, hvor din primære opgave bliver at flytte al data som kommer ude fra enden via ESB – via en FTP-kommando og op til en server gennem PI – og op i SAP.

Med andre ord er det en rejse fra legacy til SAP, hvor du vil blive hovedansvarlig for at omdanne Forsvarets legacy systemer til et nyt SAP S/4HANA, hvor PI vil fungere som et led i denne rejse. Du vil blive en vigtig nøglemedarbejder, da Forsvaret er i gang med at modernisere og konsolidere deres IT, hvor de på længere sigt vil komme til at køre mange klassificeret systemer indover.

Da Forsvaret ligeledes er på vej ind i en ny og dynamisk tilgang til de operative løsninger, kan du også forvente at arbejde med opgaver som ligger inden for den operative IT, som omfatter kommunikation til helikoptere, skibe, transportkøretøjer og fly, hvor din rolle bliver at analysere og bestemme, hvordan dette mix af data skal flyde.

Tilmed bliver du ansvarlig for al koordination med Hæren, Søværnet, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen ift. applikationsudvikling, hvor du vil arbejde på at analysere hvad de kommer med af data, tage part i at beslutte hvad de skal have ind i datacenteret samt være ansvarlig for hvordan det skal sættes op.

Som SAP PI Løsningsarkitekt vil du skulle bruge overvægten af din tid på at konfigurere, udvikle og drifte interfaces i Forsvarets SAP ERP løsning DeMars. Du vil altså være ansvarlig for at sætte PI systemet op og drive det.

Dine primære arbejdsopgaver vil således være følgende:

 • Konfiguration, udvikling og drift af interfaces i Forsvarets SAP ERP-løsning DeMars
 • Omdanne Forsvarets legacy systemer til et nyt SAP S/4HANA
 • Fejlsøgning på interfaces
 • Konfigurere interbasen
 • Kontakt og koordination med leverandører af applikationsudvikling

Faglig erfaring

Til denne stilling ses det gerne, at du har erfaring med:

 • SAP PI/PO (SAP S/4HANA)
 • Oracle Weblogic ESB
 • Opal integration
 • At integrere løsninger

Der er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med:

 • JAVA programmering
 • At arbejde med komplekse SAP løsninger
 • Oracle Blockchain