Lukket rekruttering

Projektleder med systemejerkompetence til Motorsystemet

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Sikker og stabil drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Du bliver en del af kontoret Motorsystemer og ESDH i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), som har ansvar for drift af outsourcede it-systemer, herunder Motorsystemer. Kontorets formål er at sikre stabil drift samt at udføre vedligehold og videreudvikling af it-systemerne.

Du kommer til at indgå i et erfarent Motor team, som består af 7 systemejere.

Motorsystemet (Motorregistret) understøtter registrering- og afgiftsberegning af køretøjer i Danmark og indeholder således informationer om mere end 4 mio. indregistrerede køretøjer. Systemet udveksler informationer med en række eksterne systemer og aktører herunder fx forsikringsselskaber, myndigheder, private aktører m.v.

Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i teamet sikre, at drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen udføres med høj kvalitet. Der vil være en del mindre og mellemstore projekter vedr. datarettelser og udvikling, hvor du vil fungere som projektleder. Du skal ligeledes være med til at facilitere og sikre, at der via konfiguration og automatisering vedvarende optimeres på systemerne understøttelse af forretningsprocesserne. Du skal også være parat til at påtage dig systemejeropgaver ud over projektlederopgaver.

Leverandørstyring og samarbejde

I rollen som projektleder og systemejer har du fokus på et godt samarbejde med de systemrelaterede forretningsområder. Du får desuden et tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere, da drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling for Motorsystemet er outsourcet til en ekstern leverandør.

Du skal arbejde på at opnå et forsat godt leverandørsamarbejde og sikre kontraktoverholdelsen fra start til slut. Det er dig, der sikrer, at leverandøren implementerer Motorstyrelsens forretningsmæssige behov korrekt i systemerne med omtanke for funktionalitet, teknologi og økonomi. Derfor er det også meget vigtig, at du skaber et godt samarbejde til Motorstyrelsen, som er intern kunde på systemet. Det er også dig, der til forretningsområdet foreslår nye tekniske og konfigurationsmæssige forbedringer af systemet, som vil skabe effektiviseringer og/eller kvalitetsforbedringer. Ligesom du hele tiden har fokus på at sikre effektive og værdiskabende service management processer.

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

 • Projektlede mindre og mellemstore projekter vedr. datarettelser og udvikling.
 • Bidrage aktivt til governance af UFSTs it-løsninger
 • Koordinering mellem interessenter i forbindelse med ændringshåndtering
 • Sikre forbedringer af digitale løsninger
 • Overvåge systemer driftes teknisk optimalt og effektivt af leverandørerne
 • Sikre at vedligehold sker med størst mulig økonomisk effektivitet, herunder kvalitetssikring og vurdering af leverandørernes estimater og tilbud
 • Kravspecificering baseret på forretningskrav i samarbejde med de forretningsansvarlige
 • Være en del af releaseplanlægningen
Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor it og økonomi, administrativ it eller er generalist med flere års erfaring fra it-branchen.

Dine faglige kvalifikationer omfatter:

 • Erfaring med at være projektleder på mindre og mellemstore IT-projekter gerne inden for drift og videreudvikling
 • Erfaring som systemejer/application manager
 • Relevant erfaring med koordinering af applikationsudvikling og -vedligehold fra en tilsvarende rolle
 • Erfaring med kravspecificering, test, drift, support og vedligehold
 • Erfaring med styring af leverandører ved outsourced it-drift
 • Erfaring med at arbejde i et komplekst set-up, hvor du skal samarbejde med mange interessenter og med flere leverandører er en fordel
 • Meget gerne stor it-teknisk indsigt – i f.eks. Webservices, AD, netværk, serverdrift o.lign.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden