Lukket rekruttering

Projektleder, IT-sikkerhed

Novafos / Fuldtid

Om Novafos

Novafos, Danmarks næststørste vand- og spildevandsforsyning, blev dannet i 2017 gennem en sammenlægning af seks forsyningsvirksomheder. Med ca. 300 medarbejdere ejes Novafos af ni kommuner og er dedikeret til at levere effektive og bæredygtige løsninger inden for vand og spildevand. Virksomheden har en vision om at være på forkant med teknologier og samtidig opfylde ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Om afdelingen for IT og SRO

Afdelingen for IT og SRO består af 32 dedikerede medarbejdere organiseret i tre teams. Afdelingens fokusområder inkluderer IT-netværk og support, SRO (Supervisory Control and Data Acquisition) samt et hold elektrikere. Organisationen er præget af en flad struktur, åbenhed og en familievenlig atmosfære, hvor trivsel og et positivt arbejdsmiljø er i centrum.

Om stillingen som projektleder, IT-sikkerhed

Som projektleder for IT-sikkerhed hos Novafos vil du spille en central rolle i at sikre virksomhedens IT-systemer. Din primære opgave vil være at lede, planlægge og implementere projekter inden for aftalte tidsrammer og budgetter. Du vil arbejde tæt sammen med IT-specialister og teknikere og være ansvarlig for kommunikationen til organisationen.

Ansvarsområder som projektleder, IT-sikkerhed

 • Projektledelse: Styring og gennemførelse af interne IT-afdeling projekter og bredere IT-projekter i organisationen, herunder effektiv planlægning, ressourcestyring og overholdelse af tidsrammer og budgetter.
 • IT-sikkerhed: Dedikeret arbejde med evaluering, implementering og opretholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. Risikovurdering af eksisterende løsninger og design af nye løsninger for at hæve sikkerhedsstandarden.
 • Tværgående samarbejde: Aktiv deltagelse i projekter på tværs af organisationen, med fokus på samarbejde med forskellige afdelinger og fagområder for koordination og konsistens i projektleverancer.
 • Design af sikre løsninger: Bidrag til udviklingen af IT-løsninger, der ikke kun er funktionelle, men også hæver IT-sikkerhedsniveauet ved proaktivt at identificere og imødekomme potentielle sikkerhedsudfordringer.
 • Dialog med IT-leverandører: Kommunikation med IT-leverandører for at forstå tilgængelige fagsystemer og vurdere deres integrationsmuligheder i Novafos’ infrastruktur.
 • Dokumentation: Omhyggelig dokumentation af projekter fra start til slut, herunder udarbejdelse af projektkommissorium, udvikling af tidsplan samt afsluttende dokumentation for at bevare transparens og forståelse i organisationen.

Kvalifikationer til projektleder, IT-sikkerhed

 • Erfaring med projektledelse inden for IT-sikkerhed.
 • Evne til at samarbejde på tværs af forskellige fagområder.
 • Agil arbejdsstil med evnen til at prioritere, styre og gennemføre projekter.
 • Proaktiv, forandringsparat og ansvarsfuld.
 • Struktureret og fokuseret med gode kommunikationsevner.
 • Erfaring med informationssikkerhed og risikovurderinger.

Novafos tilbyder

Novafos tilbyder et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø, en flad organisationsstruktur, korte beslutningsgange og en positiv arbejdsatmosfære. Du vil have mulighed for at arbejde i et åbent kontormiljø, præget af tværfagligt samarbejde og hjælpsomhed.

Denne rekruttering er assisteret af Capax Recruitment. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Monika på mhu@capax.dk

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Birkerød

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Birkerød
Region: Hovedstaden