Slået op: 01.05.2024

Projektleder

Frederiksberg Kommune / Fuldtid

Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital og fra 2027 skal byudviklingen af området igangsættes. I december 2023 blev der vedtaget en udviklingsplan for området, der sætter en tydelig retning for, hvordan området skal omdannes fra hospital til et helt nyt bykvarter. Den næste fase af projektet er at realisere udviklingsplanen herunder at få lavet en plan for ny forsyningsinfrastruktur samt alt det ’mellem husene’ – byrum, veje, grønne områder mv.

Om stillingen som projektleder

Som projektleder for byudviklingsprojektet af Frederiksberg Hospital får du ansvaret for planlægning og udførelse af kommende anlægsprojekter på hospitalet. Du får muligheden for at præge projektet og omsætte visioner til konkrete realiteter. Med stor frihed i tilrettelæggelsen af dine opgaver vil du have ansvaret for tekniske og anlægsmæssige aspekter af udviklingsprojektet.

Om afdelingen

Som projektleder til byudviklingen af Frederiksberg Hospital bliver du en del af enheden, der realiserer visionerne for områdets udvikling. Under afdelingen for By -, Byggeri- og Ejendomme bliver du en integreret del af en dynamisk og projektorienteret enhed med fokus på byudvikling. Deres enhed består af specialister inden for arkitektur, byplanlægning og landinspektørfag. De har tæt samarbejde med stadsarkitekten for at sikre, at deres projekter harmonerer med kommunens visioner og målsætninger.

Ansvarsområder

 • Planlægning af byggemodning og udarbejdelse af tekniske krav til potentielle bygherrer.
 • Udarbejdelse af plan for nyt forsyningsnet på Frederiksberg Hospital i samarbejde med forsyningsselskabet Frederiksberg Forsyning.
 • Medvirken til udarbejdelse af designmanualer for veje, grønne områder og byrum samt implementering af disse i konkrete anlægsprojekter.
 • Opstart af andre anlæg relaterede aktiviteter såsom planlægning af byggepladslogistik og jordhåndteringsstrategier.

Kvalifikationer

 • Relevant uddannelse inden for ingeniør, arkitektur eller tilsvarende.
 • Erfaring med projektledelse inden for byudvikling eller anlægsprojekter.
 • God forståelse af tekniske og anlægsmæssige aspekter af byudvikling.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og i teams, samt til at tilpasse sig skiftende krav.

Frederiksberg Kommune tilbyder

 • En spændende stilling med mulighed for at præge udviklingen af Frederiksberg Hospital.
 • Et fagligt, socialt og tværfagligt miljø med fokus på udvikling og trivsel.
 • En dynamisk arbejdsplads med mulighed for at vokse både personligt og professionelt.

Denne rekruttering er assisteret af Capax Recruitment. Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rikke Michaelsen på rmi@capax.dk.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Frederiksberg 

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden