Lukket rekruttering

Løsningsarkitekt

Udviklings- og forenklingsstyrelsen / Fuldtid

Stillingen som Løsningsarkitekt

Som Løsningsarkitekt bliver du en del af afdelingen Forskud og Bolig, som har al IT ansvaret for en hel central samfundsmæssig opgave – nemlig i samarbejde med søsterafdelingen Årsopgørelsen at levere Forskuds- og Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark. Forskud og Bolig hører under Afdelingen Person, der står for nogle af de største systemer i UFST.  Her får du mulighed for at arbejde med it-arkitektur i bred forstand og har en afgørende rolle med at samle trådene og opbygge viden om det nuværende systemlandskab. Der vil være behov for at du, som løsningsarkitekt kan sætte en retning for, hvordan systemerne arkitektonisk skal bygges og sammensættes fremadrettet. Samtidig har du også indsigt i den overordnede målarkitektur, som udarbejdes i samarbejde med Entreprise arkitekterne.

Derudover arbejdes der med decentral udvikling hvilket betyder at afdelingen har udviklet og arbejder i deres egen cloud.

Der arbejdes med nye teknologier og processer, som bl.a.:

 • DevSecOps
 • Kubernets
 • GitHub
 • GitHub Actions
 • Docker
 • Springboot
 • Graddle

Der arbejdes i et agilt miljø inden for SAFe og SCRUM, hvorfor der også i afdelingen bl.a. er tilknyttet Udviklere, Testere, Test Managers, Scrum Masters, Product Owners og Løsningsarkitekter.

Afdelingen er i dag i tæt samarbejde med Skattestyrelsen for at forberede Skatteforvaltningen til den nye verden indenfor deleøkonomi, samt at verden også ift. skat bliver globaliseret.

Det er bl.a. din opgave at udvikle handlingsplaner og tekniske roadmaps for domænet, hvor du udvikler systemernes arkitektur, forretningsniveau samt dokumentation. Udover dit faste tilhørsforhold i kontoret, vil du også samarbejde tæt med en specialiseret arkitektgruppe, som udgør 4 udviklingskontorer. Her er der mulighed for at spare med andre løsningsarkitekter og entreprise arkitekter, hvor i samarbejder om bl.a. arkitekturboards. Der er derfor god mulighed for at kunne danne sig et bredt netværk.

Krav til en løsningsarkitekt

Kandidaten bør have erfaring med følgende:

 • Minimum 3-5 års erfaring som arkitekt
 • Erfaring med decentral udvikling
 • Erfaring med en af følgende:
  • Java
  • C++
  • Groovy
  • DevSecOps

Det er en fordel, men ikke et krav, at kandidaten har erfaring med følgende:

 • Kubernetes, Docker
 • Github, GitHub Action
 • Udarbejdelse af applikationsarkitektur og driftsarkitektur
 • Udviklingsprocesser, herunder IT-udvikling

Benefits

Hos UFST vil der være god mulighed for professionel og personlig udvikling i et spændende miljø, hvor man får lejlighed til at bruge sine kompetencer fuldt ud i et komplekst og udfordrende fagligt miljø. I samarbejde med nærmeste leder udarbejdes en udviklingsplan, som kan være i form af deltagelse i faglige relevante konferencer, kurser. Derudover sættes læringsportaler til rådighed såsom Udemy, Plurasight m.m.

Der er rig mulighed for indflydelse på egen udvikling samt at præge sin karriere i ønsket retning.

Generelt i teamet, og fra leders side, er der stort fokus på at forbedre den enkelte samt teamets færdigheder kontinuerligt.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Frederiksberg

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Frederiksberg
Region: Hovedstaden