Lukket rekruttering

Landinspektør

Novafos / Fuldtid

Landinspektør hos Novafos

Novafos blev i 2017 navnet på et nyt forsyningsselskab, der er dannet gennem en sammenlægning mellem seks forsyningsvirksomheder med ca. 350 medarbejdere. Novafos er i dag Danmarks næststørste vand- og spildevandsforsyning.

Novafos driver 17 vandværker, der til sammen producerer ca. 17 mio. m3 drikkevand årligt, og driver 18 renseanlæg, der behandler 24 mio. m3 spildevand samt ca. 1.300 pumpestationer. Ud over den daglige drift står Novafos for renovering og nyanlæg af vandværker, renseanlæg og ledningssystemer. Novafos har i år anlægsprojekter for ca. 900 mio. kr.

Novafos har en vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. Novafos skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Organisationen består af faglige indsatsområder Vand, Spildevand Plan & Projekt, Spildevand (driftsafdelingerne Afløb og Rens) og Administration.

 

Afdelingen for Plan Rens & Afløb

Afdeling Plan Rens & Afløb arbejder bl.a. med planlægningsopgaver inden for håndtering af regn- og spildevand for de ni ejerkommuner. Den nyoprettet stilling som Landinspektør i Plan Rens & Afløb er led i Novafos’ strategiske målsætning om at opbygge en helt ny faglighed i Novafos.

Afdelingen Plan Rens & Afløb består af 65 højt kvalificerede og kreative medarbejdere fordelt på 5 teams, der arbejder med mange forskellige planlægningsopgaver inden for spildevand og klimatilpasning.

Opgavemæssigt arbejder en større gruppe med opgaver i forhold til kommunerne, klima- og afløbsplanlægning, separatkloakering, byudvikling, borgerhenvendelser etc. 9 medarbejdere arbejder primært med hydraulisk modellering og fungerer samtidig som interne rådgivere til de andre i afdelingen. 7 medarbejdere arbejder med fokus på planlægning af renseanlægsprojekter herunder centralisering og igangsætning af projekter på renseanlæggene samt samarbejde med driften.

Tværfaglighed og hjælpsomhed er omdrejningspunktet i teamet også, når det gælder samarbejde med kollegaer inden for andre fagområder.

 

Stillingen som Landinspektør

Som Landinspektør får du en unik mulighed for at blive en del af Danmarks næststørste forsyning. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvilket vil give dig stor mulighed for at præge stillingen.

Du vil være med til at opbygge en helt ny faglighed i Novafos. Novafos har hidtil benyttet sig af eksterne landinspektører, men da opgaverne vokser, er det strategisk blevet besluttet at opbygge viden og erfaring i egen organisation. Din viden vil blive eftertragtet fra dag èt. Du vil opleve, at dine nye kolleger rigtig gerne vil trække på din faglige viden på deres projekter. Du trives derfor også i en organisation, hvor der er mulighed for at få et bredt netværk i organisationen både op mod projektlederne og driften.

I rollen som Landinspektør vil du komme til at blive ansvarlig for at kortlægge en lang række ledninger og tekniske anlæg inden for afløbsområdet og udarbejde deklarationer. I nogle tilfælde vil der være tvivl om ejerskab, matrikulære og deklarationsmæssige forhold, hvorfor du også vil skulle være i dialog med kommuner og private for at få afklaret, hvilket forhold, der reelt er gældende. Dine opgaver vil kræve, at du både er på kontoret og ude i marken for fx at inspicere konkrete ledninger og anlæg.

Du vil også skulle forholde dig til gamle kendelser og klarlægge, hvad der blev bestemt og hvad der må være gældende også for at kunne klarlægge eksempelvis erstatningspligt, hvis det skulle blive aktuelt.

 

Kvalifikationer til en landinspektør

 • Erfaring som Landinspektør
 • Erfaring inden for ejerforhold, deklarationer og matrikelforhold.
 • Kendskab til lovgivningen inden for miljø og spildevand (Vandsektorloven og Miljølovgivning)
 • Kendskab til projektledelse dog ikke et krav
 • Interesse for forsyningsområdet
 • God til at kommunikere både i skrift og tale.

  Jobinfo

  Segment:

  By:

  Region:

  Engineering

  Birkerød

  Hovedstaden

   

   

  Segment: Engineering
  By: Birkerød
  Region: Hovedstaden