Lukket rekruttering

IT Security Officer

Sundhed.dk / Fuldtid

Sundhed.dk er Danmarks fællesoffentlige sundhedsportal, der har eksisteret siden 2003, og som er ejet af Regionerne, kommunerne og Sundhedsministeriet.

Igennem de sidste 15 år har sundhed.dk i rollen som både samarbejdspart og leverandør leveret sikker sundheds-it og information om sygdom og sundhed til gavn for både borgere og sundhedsfaglige.

På sundhed.dk har borgerne og de sundhedsfaglige sikker adgang til den enkelte borgers sundhedsoplysninger og generel information om sundhed og sygdom. Det giver borgeren indsigt i og mulighed for at bevare overblikket over egne oplysninger og for at tage aktiv del i beslutninger om egen sygdom og sundhed, samt at understøtte de sundhedsfaglige i at levere sammenhængende og helhedsorienterede sundhedsydelser.

Sundhed.dk er digitalt til stede dér, hvor brugeren er med relevante, tidstro og verificerede sundhedsoplysninger, der gør det lettere at træffe kvalificerede valg om behandling og sundhed.

Der er omkring 100 medarbejdere i organisationen fordelt ud på i alt tre matrikler – to i København og ét i Odense. Der vil være mulighed for indimellem at arbejde fra kontoret i Odense udover i København, samt gode muligheder for remote work.
 

Løsning og Vedligehold

Sundhed.dk består af syv faglige enheder, hvor du i stillingen som IT-sikkerhedskoordinator vil have din daglige gang i enheden Løsning og Vedligehold, og du bliver en del af et fagligt miljø, hvor der arbejdes på tværs af fagområder, særligt drift og udvikling. Du får et nært samarbejde med dine kollegaer i hele sundhed.dk, med ledelsen og med vores samarbejdsparter.

Enheden Løsning og Vedligehold består udover den opslåede stilling af en informationssikkerhedskoordinator samt 4 Projektledere og 10 Product Owners, der kender de forskellige løsninger i dybden.

Sundhed.dk er i gang med en større omlægning af deres IT, og derfor har de nu en unik mulighed for at tænke IT-sikkerheden med ind i udviklingsprocessen fra start af.

Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med mange spændende udfordringer og løsninger, hvor alle medarbejdere arbejder mod et stærkt og fælles purpose – At binde det danske sundhedsvæsen sammen.  

Der tilbydes desuden fleksibilitet i forhold til muligheden for hjemmearbejde, igennem Sundhed.dk’s frivillige 3:2 ordning, hvor man har tre dage på kontoret, og to dage hjemmefra.

IT Security Officer

I denne stilling vil du have mulighed for at placere dig i en central rolle og påtage dig opgaven som faglig specialist/ansvarlig inden for it-sikkerhedsområdet. IT-sikkerhed figurerer højt på dagsordenen ved Sundhed.dk, og området er stærkt prioriteret af ledelsen i organisationen.

I rollen som IT-sikkerhedsspecialist/ansvarlig vil du– have ansvar for ISO-arbejdet, DCIS-arbejdet og implementering af sikkerhedspolitikker og retningslinjer ifbm. udviklings- og vedligeholdelsesorganisationen.

Du vil desuden have stor indflydelse og indvirken på at tænke IT-sikkerhed ind i omlægningen af Sundhed.dk’s IT.

Du vil have et tæt samarbejde med en af IT-arkitekterne, hvor I sammen kan sparre om den videre tekniske udvikling og retning for IT-sikkerheden.

Du vil ydermere være med til at implementere organisationens ambitioner om Security by Design, indgå i at designe de IT-sikkerhedsmæssige løsninger og rådgive samarbejdspartnere om IT-sikkerhedsspørgsmål.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til teknisk IT-sikkerhed i organisationer, hvor sikker håndtering af IT-systemer og IT-infrastruktur er afgørende samt erfaring med implementering af IT-sikkerhedspolitikker.

 

Krav til en IT Security Officer

Vi lægger vægt på, at du:  

 • har bred teknisk indsigt og viden om sikkerhedsområdet – gerne fra et praktisk/teknisk perspektiv
 • evner at kunne risikovurdere netværksinfrastruktur, gængse driftsplatforme som Windows, Linux og databaser som SSQL
 • gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer
 • evnen til at løse opgaver ud fra et organisatorisk helhedssyn
 • har erfaring med ISO27001/2/5 og/eller NIST 800-53 eller tilsvarende it-sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

  Jobinfo

  Segment:

  By:

  Region:

  IT

  København Ø

  Hovedstaden

   

   

  Segment: IT
  By: København Ø
  Region: Hovedstaden