Lukket rekruttering

Green Impact Manager

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Ifølge fondens politiske mandat skal disse projekter ligge inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

Danmarks Grønne Investeringsfond er en del af Vækstfonden, etableret i 1992, som i partnerskab med banker og private investorer fra ind- og udland udvælger og udvikler de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Innovationskraft, samfundsafkast og ansvarlighed er pejlemærker som både Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond styrer efter, når de vurderer projekter.

Fonden har et rodnet af samarbejdspartnere, der forgrener sig i hele verden. Et rodnet, der suger næring til sig fra alle mulige brancher og sektorer, som kommer virksomheder og det danske samfund til gode.

I januar 2023 lægges Vækstfonden, EKF og Danmarks Grønne Investeringsfond sammen til en samlet fond, som sætter yderligere skub i den igangværende vækstrejse og ambitionen om at alle virksomheder på sigt skal være grønne. Formålet er at skabe et mere sammenhængende finansieringstilbud til danske virksomheder i hele Danmark – fra de tidlige iværksættere til globale vækstsucceser og at kunne tilbyde et bredt udsnit af finansieringsløsninger målrettet kundernes mange forskellige behov.

Green Impact Manager

Som Green Impact Manager i Danmarks Grønne Investeringsfond, vil du indgå i teamet Teknologi og Trends, hvor du vil få en unik position ift. at styrke fondens arbejde med at fremme grøn omstilling hos danske virksomheder.

I Teknologi og Trends er der fokus på løbende at udvikle, tilpasse og forbedre arbejdsmetoder, og du vil derfor opleve et omskifteligt arbejdsmiljø præget af højt tempo, nysgerrighed og en fælles passion om at ville gøre det godt. Du vil samtidig blive en del af en afdeling med en åben og uformel kultur, hvor det er ok at fejle og hvor alle spørgsmål er velkomne, da de i teamet ønsker at spille hinanden gode.

Du vil i stillingen få rig mulighed for at arbejde med bæredygtighed og komme med på en spændende vækstrejse, hvor det at sikre den rette miljømæssige vurdering er afgørende for at udvælge de rigtige projekter inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet. 

Din interesse og erfaring med miljømæssig bæredygtighed, grønne teknologier og virksomhedskendskab på tværs af sektorer gør, at du evner at være i øjenhøjde med virksomheders ledelse og forstå, hvad virksomhederne har på deres miljømæssige agenda.

Du har højst sandsynligt allerede et indgående kendskab til ESG-forhold og ønsker at benytte og videreudvikle dette kendskab i dit daglige arbejde med at vurdere mulige finansieringer med henblik på at fremme den grønne omstilling. Du sikrer, at de finansieringer, som Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden indgår i, bidrager positivt til miljø-, klima- og naturmæssige effekter og til at nå Parisaftalens temperaturmål.

Ansvarsområder som Green Impact Manager

Med din omfattende teknologiforståelse sørger du for, at tilgangen til de miljømæssige vurderinger løbende videreudvikles og tilpasses. Derudover finder du stor arbejdstilfredshed i at følge med i udviklingen inden for grønne trends og teknologier. Kundemæssigt finder du det interessant at arbejde med mellemstore og mindre virksomheder, hvor du motiveres af at skulle bringe din gode forretningsmæssige forståelse i spil sammen med dit tekniske kendskab på tværs af teknologier og brancher. For at få succes i stillingen er det vigtigt, at du trives med en stor berøringsflade både internt og eksternt i organisationen, da du kan se frem til en alsidig og udfordrende hverdag, hvor sparring og dialogbaseret samarbejde på kryds og tværs værdsættes højt.

Dine arbejdsopgaver vil i denne stilling bl.a. omfatte:

  • Sikre at konkrete finansieringer har en positiv indflydelse på natur- og /eller klimamæssige forhold i et værdikædeperspektiv
  • Udformning af nøgletal, rapporteringsparametre og indsamling af data fra kunderne til brug i vores årlige rapportering til Danmarks Grønne Fremtidsfond
  • Bidrag til videreudvikling af vurderingspraksis og -værktøjer baseret på erfaringer med den grønne omstilling
  • Oplæg for interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Sparring med kolleger

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Hellerup

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Hellerup
Region: Hovedstaden