Lukket rekruttering

Erfaren projekterings- og konstruktionsingeniør til bygherrerådgivning

WH-Planaction / Fuldtid

Om WH-Planaction

WH-PlanAction er en sammenlægning af rådgivervirksomhederne WH og PlanAction. PlanAction blev i 2015 opkøbt af WH, hvorved WH-PlanAction blev en realitet. Med afsæt i de to virksomheders historie er WH-PlanAction en virksomhed, som i mere end 40 år har udviklet effektive løsninger til især proces- og energiindustrien.

WH-PlanAction er i dag en veldrevet rådgivende ingeniørvirksomhed med ekspertviden inden for totalrådgivning af danske industrivirksomheder herunder især procesindustrien, energiindustrien og biogasindustrien. Og det er WH-PlanAction mål at sikre, at kunden altid er i centrum og samarbejdet bygger på tillid samt at de endelige løsninger er af høj kvalitet, så kunder oplever, at de kan arbejde mere effektivt og opnå en mere profitabel drift.

WH-PlanAction er især stærk på rådgivning inden for maskin og proces, miljø- og energioptimering, biogas og agro og oplever i disse år et særligt øget fokus på rådgivning og projekter inden for grøn omstilling.

Især inden for biogasbranchen har WH-PlanAction en unik position med særlig kompetencer inden for organisering og planlægning af biogasprojekter. For kunderne betyder samarbejdet med WH-PlanAction, at det er muligt at detailprojektere biogasanlæg og følge projekterne helt frem til idriftsættelsen.

WH-PlanActions medarbejderstab består i dag af 19 erfarne medarbejdere, der har stor erfaring med at yde rådgivning til en lang række danske procesindustrivirksomheder. Medarbejderne er fordelt på tre fagområder maskin, miljø og byggeri.

Kulturen i WH-PlanAction er præget af en nærværende ledelse og samarbejder med inspirerende dygtige kollegaer i et engageret fagligt og kollegialt miljø med højt til loftet og en fri og uformel omgangstone.

Erfaren projekterings- og konstruktionsingeniør

Som erfaren projekterings- og konstruktionsingeniør til bygherrerådgivning får du en unik mulighed for at bestride og være garant for solid faglighed inden for projektering af forskelligartede anlæg.
Du vil således få rig mulighed for at arbejde på prestigefyldte projekter også inden for den grønne omstilling og præge udviklingen af projekterne. Du finder det ligeledes motiverende at være med til at påvirke rammerne for kontorets fortsatte faglige udvikling.
I dagligdagen får du ansvaret for at gennemføre igangværende og kommende opgaver på højt fagligt niveau i tæt samarbejde med erfarne og engagerede kolleger.
Opgaverne veksler i både størrelse, art og indhold. Det betyder, at din rolle og ansvar i projekterne samt de faglige udfordringer også vil variere.

Du agerer naturligt som ambassadør mod samarbejdspartnere og kunder og er vant til at indgå i tæt dialog med parterne om udvikling af projekterne. Din sans for bygbarhed gør, at du er god til at sætte dig ind i projektets omfang og muligheder helt fra projektets start. Du evner tillige at efterlade kunderne med et gennemarbejdet projekt og en tillid, som gør, at kunden naturligt vil henvende sig igen grundet din høje kvalitet og endelig resultat på projektet.
Du vil opleve, at der sjældent er langt fra beslutning til handling, hvilket giver et naturligt stærkt samarbejde på tværs, alsidighed i arbejdsopgaver og mulighed for at udvikle sig fagligt gennem projekter og samarbejder. Du trives derfor godt med at arbejde i teams på tværs af fagligheder og giver gerne sparring til også yngre kolleger, når der er brug for det. Du finder det også naturligt at opbygge en bred intern kontaktflade med kollegaer fra andre fagområder af organisationen.

Som person udviser du stor ansvarsfølelse og selvstændighed. Du brænder for konstruktioner og projektering, og tilgår dine arbejdsopgaver med god struktur og systematik. Du trives med mulighed for medindflydelse på egen arbejdssituation og er god til at opbygge og vedligeholde relationer internt.

Din erfaring til stillingen som projekterings- og konstruktionsingeniør

 • Du er uddannet konstruktionsingeniør, bygningsingeniør, diplomingeniør eller lign. og har en teoretisk baggrund inden for design og projektering af konstruktioner.
 • +10 års relevant erfaring efter endt uddannelse
 • Solid projekteringserfaring af konstruktioner inden for anlæg/procesanlæg
 • Erfaring med opstart af projekter, skitsedelen og projekteringsdelen
 • Har deltaget i projektering fra start til slut (fra de indledende valg af statisk system frem til detailprojektering)
 • Gerne erfaring med forskellige materialetyper (træ, beton, murværk og stål)
 • Vant til at arbejde med dokumentation ift konstruktionsredegørelser til fx myndigheder (A1, A2, B1 samt brandteknisk beskrivelse).
 • God erfaring med bygningsreglementet samt gerne kendskab til tekniske forskrifter inden for mel og korn samt brandbare væsker.
 • Gerne kendskab til Revit og Robot
 • Gerne erfaring med rådgiverbranchen
 • Gode IT-kundskaber
 • Gode kommunikationsevner i skrift og tale

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Skanderborg

Midtjylland

 

 

Segment: Engineering
By: Skanderborg
Region: Midtjylland