Slået op: 13.10.2023

Enterprise Arkitekt

Kriminalforsorgen / Fuldtid

Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen spiller en afgørende rolle i vores samfund ved at sikre, at domstolenes afgørelser bliver fuldbyrdet. Som den eneste instans, der løser denne vigtige opgave, arbejder Kriminalforsorgen målrettet for at begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet. Dette opnås gennem afsoning i statsfængsler, arresthuse og med fodlænke samt tilsyn i forbindelse med betingede domme og samfundstjeneste. Kriminalforsorgen driver også kriminalitetsforebyggende initiativer med fokus på rehabilitering af domfældte. De er et afgørende element i retsstaten og arbejder utrætteligt for at skabe et samfund med mindre kriminalitet og færre ofre.

Center for It og Digitalisering

Kriminalforsorgen er i gang med at opbygge en stærk IT-organisation, der skal sikre effektiv, moderne og specialiseret IT-understøttelse af Kriminalforsorgen. Center for IT og Digitalisering består af dedikerede medarbejdere, der arbejder med drift, support, udviklingsprojekter, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligeholdelse. De er midt i en transformation mod at være en mere forretningsdrevet IT-organisation og modernisere deres infrastruktur og systemer for at støtte digitaliseringen af Kriminalforsorgen.

Enterprise Arkitekt hos Kriminalforsorgen

Som Enterprise Arkitekt vil du rapportere til Centerdirektøren for Center for IT og Digitalisering og blive en vigtig del af Centerstaben med berøringsflade på tværs af direktoratets enheder. Dine ansvarsområder omfatter:

1-års målsætninger

 • Skabe et overblik over Kriminalforsorgens arkitekturramme, system- og infrastrukturlandskab. Herunder løsninger, systemer og infrastruktur.
 • Udarbejde en sourcing-strategi i forhold til specifikke systemer.
 • Bidrage til udviklingen af en arkitekturstrategi, der er i tråd med Kriminalforsorgens forretnings- og digitalisering transformation.
 • Etablere struktur for samarbejdet inden for arkitekturområdet.

2-3 års målsætninger

 • Udvikle og vedligeholde en overordnet arkitekturstrategi for en stærk rammearkitektur i Kriminalforsorgen, herunder arkitekturmodeller, -principper, -standarder og retningslinjer.
 • Udarbejde analyser og beslutningsoplæg til ledelsesmæssige beslutninger vedrørende arkitekturområdet.
 • Konkretisere sourcing-strategien baseret på din indsigt i Kriminalforsorgens IT-landskab.
 • Have metode ejerskab og processtyring.
 • Uddanne og kommunikere om arkitektur arbejdet i Kriminalforsorgen.
 • Drive samarbejdet og facilitere arkitekturfora på tværs af faggrupper og projekter.

Kvalifikationer som Enterprise Arkitekt

 • Vi søger en kandidat med følgende kvalifikationer:
 • Relevant uddannelse og erfaring inden for enterprise arkitektur.
 • Stærk teknisk ekspertise og evne til at formidle komplekse arkitektoniske koncepter.
 • Erfaring med governance-strukturer og samarbejde i politisk styrede organisationer.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og i teams.
 • Stærke kommunikations- og samarbejdsevner.

Kriminalforsorgen tilbyder

 • En central rolle i en spændende transformation.
 • Mulighed for at påvirke og forme Kriminalforsorgens fremtidige arkitektur.
 • En inkluderende og samarbejdsorienteret arbejdskultur.
 • Attraktiv lønpakke og gode arbejdsforhold.

Hvis du har erfaring og kompetencer inden for enterprise arkitektur og ønsker at bidrage til et samfund med mindre kriminalitet og flere muligheder for rehabilitering, så er denne stilling måske noget for dig.

Ansøgning til Enterprise Arkitekt stillingen

Denne rekruttering er assisteret af Capax Recruitment . Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Simone Lindegaard på swg @capax.dk . Send din ansøgning og CV via ansøgningsknappen herunder.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

København K

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: København K
Region: Hovedstaden