Lukket rekruttering

Bygherrerådgiver inden for kemiske risici og grøn omstilling

NIRAS / Fuldtid

Bygherrerådgiver inden for kemiske risici hos NIRAS

NIRAS søger en erfaren bygherrerådgiver til rådgivning om reducering af risici for større uheld. I rollen vil du have direkte kontakt til beslutningstagere på både investor-, bygherre- og myndighedssiden. Du evner at operere både på det strategiske niveau, hvor du er bindeled og faciliterer dialogen mellem involverede parter, og på det operationelle niveau for vurdering af realisérbarheden. 

Som bygherrerådgiver er det din fornemmeste opgave at give deres kunder tryghed og sikkerhed i udviklingen og realiseringen af deres projekter, hvor særligt den tidlige rådgivning, forståelse for forretningsmæssig værdi, myndighedsdialog og projektafklaring er væsentlige elementer.

Du tror på, at ærlig strategisk rådgivning skaber værdi, og at god rådgivning kræver klar tale. Dette præger din tilgang til at være bygherrens faste støtte og aktive sparringspartner, hvor du leverer det konstruktive modspil, som bringer projektet sikkert videre. Gennem din mangeårige erfaring fra branchen kender du spillets regler og kan styre processen med sikker hånd, så projekterne kommer i mål til den aftalte tid, pris og kvalitet.

Du er bevidst om, at udførelsen af komplekse projekter rummer store potentialer og problemstillinger ved udvikling, finansiering, planlægning og realisering. Du har derfor allerede betydelig erfaring fra komplekse projekter, men ser kompleksitet som en velkommen udfordring og trives med problemløsning af enhver art. Samtidigt ved du også, at det kræver mere end én person at løfte et projekt, hvorfor du også har lyst og evne til at inddrage dit bagland af kompetente kolleger med en bred vifte af faglige kompetencer, som du kan trække på, når behovet opstår.

Du vil i rollen også skulle trække på din dybe viden og procesforståelse i forhold til regulatorisk styrede projekter relateret til Risikobekendtgørelsen. Derudover vil du have brug for at aktivere din viden om tidens og fremtidens muligheder for en bæredygtig udvikling, produktion, forsyning og oplag eksempelvis i forbindelse med etablering af biogasanlæg, Power-to-x og store oplag af potentielt farlige medier. 

Stillingen rummer flere forskelligartede opgaver bl.a.:

   • Projektledelse på egne opgaver inkl. kundekontakt og -dialog

   • Risiko- og konsekvensvurdering

   • Fastlæggelse af sikkerhedsniveauer 

   • Bæredygtigt vedligehold

   • Udarbejdelse af risikoanalyser og sikkerhedsrapporter

   • Udarbejdelse af sikkerhedsdokument

   • Udarbejdelse af udbudsmateriale. 

En væsentlig del af dine arbejdsopgaver foregår ”ude i marken”, hvor du afklarer og afstemmer med kunden. Det er derfor nødvendigt, at du er udadvendt og en god kommunikator, der kan samarbejde og skabe relationer på alle niveauer af organisationen og blandt kunder. Din arbejdsdag vil også være forbundet med opgaver bag skærmen iht. projektledelse, behandling af procesdata, analysearbejde samt udarbejdelse af rapporter og dokumentation.

Som person er du pragmatisk anlagt, særligt når det handler om at finde de sikre løsninger, så risici for større uheld undgås eller reduceres på en måde, som både fungerer i hverdagen, er teknisk velfunderet og i overensstemmelse med lovgivningen. Du trives som frontfigur, når du skal repræsentere NIRAS og er god til at skabe relationer til bygherrer, myndigheder og interessenter. Du har desuden en proaktiv tilgang og er god til at trække på dine tidligere erfaringer og gode analytiske egenskaber i arbejdet med detaljerede vurderinger.

Jobinfo

Segment:

By:

Region:

Engineering

Allerød

Hovedstaden

 

 

Segment: Engineering
By: Allerød
Region: Hovedstaden