Jobinfo

Segment:

By:

Region:

IT

Hillerød

Hovedstaden

 

 

Segment: IT
By: Hillerød
Region: Hovedstaden

Slået op: 14.09.2023

Afdelingsleder til Drifts- og Projektrisiko

ATP / Fuldtid

ATP koncernen er Danmarks største pensions- og administrationsselskab og rummer over 3000 medarbejdere inden for pensionsforvaltning, investering og administration. ATP er dedikeret til at sikre en tryg fremtid for danskerne og skabe værdi gennem pensionsforvaltning, investeringer og administration af velfærdsydelser.

ATP spiller en afgørende rolle i at sikre en tryg økonomisk fremtid for danskerne. Som forvalter af ATP Livslang Pension er de med til at sikre, at danskerne har økonomisk tryghed og mere at leve for, når de går på pension. Derudover administrerer ATP udbetalingen af forskellige velfærds- og sikringsydelser, herunder feriepenge, folkepension, boligstøtte og barsels dagpenge.

ATP er stolte af at være involveret i disse processer, der berører næsten alle borgere og virksomheder i Danmark, hvilket sikre deres tætte forbindelse til danskerne. Hvert år har ATP kontakt med næsten halvdelen af alle danskere, enten i forbindelse med folkepension, arbejdsskade eller udbetaling af feriepenge.

I ATP er deres ambitioner høje, og de lægger samtidig stor vægt på trivsel. De tror på, at en balance mellem arbejde og privat liv er afgørende, og derfor tilbyder de fleksible arbejdsforhold og værdsætter den enkeltes behov.

Afdelingen

I denne rolle bliver du ansvarlig for afdelingen: Drifts- og projektrisiko. Deres opgaver spænder vidt, og de har tæt kontakt med forskellige forretningsområder i ATP. Hovedopgaven for afdelingen er at identificere og implementere forbedringer inden for risikovurdering og -måling i tæt samarbejde med 1. og 2. forsvarslinje. De understøtter forretningen ved at identificere, vurdere, håndtere og rapportere risici som befinder sig i driften eller i specifikke projekter. En vigtig opgave i den forbindelse er at omsætte metodik til praktiske krav og bidrager til en robust og transparent risikokultur for at beskytte ATP’s omdømme.

Afdelingen består i dag af 5 dygtige kollegaer, der er specialister inden for governance, forretningsgange, procesoptegninger og risikostyring. Afdelingen er ansvarlig for risikovurderinger, beredskabsplaner, koncepter samt governance for forretningsgange. Afdelingen er karakteriseret af, at de er meget proaktive, da de er med til at sikrer en solid risikohåndtering og effektiv styring i hele organisationen.

Ambitionen for afdelingen er at blive endnu bedre til at indsamle og anvende data og effektivisere udarbejdelsen af de forskellige rapporter på en nem og intuitiv måde, hvor flere dele automatisere for at lette arbejdet.

Rollen

Som afdelingsleder for Drifts- og projektrisiko vil du blive ansvarlig for at tilpasse risikovurderingsprocesser til forretningens behov i samarbejde med 2. forsvarslinje. Du har en særlig vigtig rolle, da governance, risikovurdering og -styring er et strategisk indsatsområde for ATP og her vil du være med til at skabe en robust og transparent risikokultur.

I rollen er det vigtigt, at du formår at samle de rette mennesker omkring bordet og sikre, at specialiserede medarbejdere trives og præsterer, hvorfor du skal have en nysgerrighed og forståelse for deres fagområde. En vigtig opgave i den forbindelse vil være at opbygge gode relationer på tværs af organisationen og mellem 1., 2. og 3. forsvarslinje.

Det er væsentligt at understrege at afdelingen og denne rolle er en supporterende og understøttende funktion frem for en kontrollerende funktion. Man bevæger sig mellem 1. og 2. forsvarslinje og understøtter at de rapporter som der er behov i 2. forsvarslinje og bestyrelsen kan udarbejdes.

Som afdelingsleder vil du sikre overblik over afdelingens opgaveportefølje og prioritere og sikre fremdrift. Evnen til at omsætte strategiske behov til konkrete handlinger og skelne mellem det vigtigheden i opgaverne vil være afgørende. Du vil desuden bidrage til sammenhængen på tværs af afdelingen og sikre, at afdelingen kommer i mål sammen og præsenteres som en samlet enhed i løsningerne.

Ansvarsområder

 • Få højt specialiserede medarbejdere til at trives og performe
 • Skaber gode relationer bredt i forretningen og på tværs af 1., 2. og 3. forsvarslinje
 • Sikre overblik over afdelingens opgaveportefølje samt prioritere og sikre fremdrift
 • Får tingene til at ske og kan skelne mellem nice to og need to
 • Bidrage til sammenhæng på tværs af afdelingen og de forskellige leverancer, så afdelingen fremstår som en samlet enhed i løsningerne​

Krav

Det er vigtigt at du:

 • Mestre interessenthåndtering på flere organisatoriske niveauer fra koncernledelse til medarbejdere.
 • Har erfaring med operationel risikostyring
 • Har omfattende kommunikative evner, og du formår at bringe de rigtige mennesker til bordet for at sikre opbakning og fremdrift.
 • Er nysgerrig, tør udfordre det eksisterende og bruger din kritiske sans konstruktivt til at forbedre risikostyringen på en effektiv og værdiskabende måde.
 • Har lederegenskaber og ved hvad der skal til for at motivere og sikre trivsel blandt medarbejderne
 • Forstår at facilitere og understøtte afdelingerne fremfor at kontrollere