Tunnel engineer

Kandidatudtalelse

Det rigtige var at sige ja

Professionel Baggrund

Bachelorgrad som civilingeniør med speciale i infrastruktur fra HAN Institutet ved Arnhem Universitet, Holland.

Otte års erfaring hos forskellige entreprenører på tunnelprojekter i Holland og Sydkorea. Han arbejder nu for en rådgivningsvirksomhed som tunnelingeniør.

Baggrunden for at flytte til Danmark

Jeg var næsten færdig med at arbejde på et projekt i Maastricht, da jeg blev kontaktet af Capax Recruitment. De fortalte mig om stillingen, og hvad de ledte efter .

Siden talte jeg igen med dem, og dernæst et par gange med folk hos rådgivningsvirksomheden. Vi talte blandt andet om, hvad det var for typer projekter, de var ved at påbegynde. Projekterne ville efter planen gøre brug af en immersiv tunnelteknik, som jeg tidligere har arbejdet med på en lang række projekter i Holland, og det var med til at overbevise mig om, at det rigtige var at sige ja til stillingen.

En ny kultur

Selvom Holland og Danmark er meget ens, har jeg stadig kunne bemærke nogle forskelle mellem os, siden jeg kom til landet. Nogle af dem har at gøre med dansk kultur i almindelighed.

For eksempel cykler vi meget i begge lande, men mens en gult lys i Holland betyder ‘så er det op i pedalerne, så vi kan komme over, før det skifter til rødt’ virker det som om, at det i Danmark betyder ‘ fuldt stop!’. Måske er det fordi, vi hollændere er en smule skøre på vores cykler, men jeg tror samtidig, det siger noget om dansk mentalitet. Danskerne har en tendens til at acceptere alle regler og opfører sig meget anstændigt.

Det danske arbejdsmiljø

En af de største ændringer for mig på det professionelle plan har været størrelsen af projekterne, jeg er involveret i. For eksempel involverede mit sidste projekt for en entreprenør i Holland omkring 300 mennesker. Mit nyeste projekt her hos rådgivningsvirksomheden er en tunnel i Doha, Qatar, og det involverer kun mellem 20 og 30 personer herfra.

Min afdeling er meget international med folk fra hele verden, men jeg har haft chancen for at kigge lidt nærmere på nogle detaljer omkring dansk arbejdskultur.

Ligesom det er tilfældet i Holland så er den organisatoriske struktur er meget flad i Danmark. Det betyder, at du kan gå direkte til chefen eller bede fyrene på gulvet om at give deres besyv med om detaljer på et givet projekt. Personligt kan jeg rigtig godt lide, at det er sådan, men jeg tror, det kan tage nogle udlændinge en del tid at vænne sig til denne arbejdskultur og omgangstone.

En forskel mellem Holland og Danmark er, at mine kollegaer her har en tendens til at bruge e-mail meget mere – nogle gange selvom de er nærmest sidder i det samme rum. Hos de entreprenører jeg plejede at arbejde for i Holland, var tendensen at vi talte mere ansigt-til-ansigt.

En anden sjov lille ting er, at vejledningen i, hvordan du udfører en opgave eller bruger noget udstyr til tider kan være, at nogen fortæller dig: Ah, det kan du finde en manual til på intranettet,’ hvorefter de lader dig tilbage på egen hånd og så er det dit ansvar at regne ud, hvordan det hele virker.

Jeg tror, det kan være på grund af den måde, som danskerne værdsætter frihed under ansvar, og folk der kan finde ud af at arbejde selvstændigt – og de er mere end villige til at hjælpe dig, hvis du beder om det.