Behandling af persondata

Kandidatudtalelse

Denne samtykkeerklæring vedrører behandling og offentliggørelse af dine personoplysninger.

Capax registrerer kun de oplysninger, som du selv formidler til Capax, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, ægteskabelig status, erhvervserfaring, kurser, uddannelse, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og evt. baggrund for ønsket om jobskifte.

Databehandlingens formål
Oplysningerne anvendes til at præsentere dig for de virksomheder, der søger nye medarbejdere. Capax videregiver følgende personoplysninger til de virksomheder, som søger nye medarbejdere; navn, by/kommune, alder, ægteskabelig status, erhvervserfaring, kurser, uddannelse, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og evt. baggrund for ønsket om jobskifte.

Aftalens gyldighed og databehandlingens tidsrum
Aftalen er gældende fra tidspunktet fra kandidatens godkendelse af, at Capax har data opbevaret.
Aftalen gælder ind til, kandidaten trækker sit samtykke tilbage.

Kandidatens rettigheder og oplysningspligt
Kandidaten har til enhver tid retten til at anmode Capax om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af kandidatens personoplysninger samt retten til datapotabilitet. Du kan rette henvendelse til Capax på contact@capaxrecruitment.com. Er oplysningerne allerede videregivet til en virksomhed, vil de ikke blive inddraget af Capax jf. nedenfor, men Capax vil informere virksomheden om, at oplysningerne er blevet rettet, slettet m.v. Sletning sker senest 6 uger efter modtagelse af anmodning herom.

Kandidaten har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/).

Dataansvarlig
Capax Recruitment ApS, Pakhus 54, Orient Plads 1, 1. 2150 Nordhavn (CVR-nr. 33079974)

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
dpo@capax.dk

Dataopbevaring
Data opbevares normalt uden tidsmæssig begrænsning.