Diversitet

Vi gør en aktiv indsats for mere ligelig kønsfordeling.

Vi arbejder målrettet mod at finde de bedste kandidater, udelukkende baseret på deres kvalifikationer og kompetencer.

Når der ikke er nok kvindelige kandidater, gør vi en ekstra indsats for at bringe flere i spil. Det betyder at vi fortsætter med at identificere kandidater i vores search-processer, til der er den ønskede fordeling af køn.

Rekrutteringsprocessen hos Capax består ikke kun af search & selection, vi assisterer også vores kunder med at udforme stillingsopslag, de kan bruge på deres egne platforme, så de er tilegnet alle køn. Vores niche; IT- og ingeniørbranchen er stadig et mandsdomineret felt, og det er derfor vigtigt at have øje for bl.a. kønsladede ord, hvis vi skal have mere diversitet i disse brancher. Virksomheder kan ved forkert sprogbrug, ubevidst afskrække kompetente kvindelige kandidater, og minimere ansøgningsfeltet i en allerede snæver branche. Vi ser en større efterspørgsel på mere diversitet til stillinger i tech-branchen, og her er vi med til at gøre en forskel.

Vores store fokus på diversitet i rekrutteringer gør sig også gældende i vores interne rekrutteringsproces. Vi diskriminerer ikke kandidater på baggrund køn, seksualitet eller trosretning. Vores konsulenter er med i de indledende faser i rekrutteringsprocessen, og har derfor ansvaret for at finde de bedst egnede kandidater, ud fra kompetencer og kvalifikationer. Dermed påtager de sig også et større ansvar for mere diversitet hos de virksomheder, de arbejder for.

The Gender Diversity Pledge

Vi har underskrevet The Gender Diversity Pledge og forpligter os hermed på, at vi gør en aktiv indsats for at få mere ligelig kønsfordeling, ind i erhvervslivet, specielt på ledelsesgangene og i bestyrelserne.
Dansk Industri (DI) samler danske virksomheder til et fælles løfte om at efterleve erhvervslivets 16 principper for større kønsdiversitet. Som rekrutteringsbureau med speciale i tech-ledelsesroller, sidder vi i en position, hvor det er muligt at gøre en forskel. Sammen med DI og majoriteten af de danske virksomheder, vil vi skabe en ny fortælling om lederrollen.

Læs mere om Dansk Industries Gender Diversity Plege her.

 

Ønsker du at vide mere om diversitet hos Capax?

Kontakt

Capax Christina

Christina Just

Managing Partner