Diversitet

Hos Capax vil vi sætte fokus på en bedre gender diversity, og gøre en aktiv indsats for en mere ligelig kønsfordeling.

Capax underskriver Dansk Industris diversity pledge.

I maj 2022 underskrev Capax DI’s Gender Diversity Pledge. Det forpligter. Hvis vi skal leve op til denne og dermed bidrage til at erhvervslivet opnår en mere ligelig kønsfordeling i ledelser og bestyrelser, skal vi indtænke diversitet i vores rekrutteringsproces, samt interne medarbejdersammensætning.

  The Gender Diversity Pledge

  Gender Diversity Handlingsplan

  Vi starter dialogen om diversitet hos vores kunder

  Hos Capax sætter vi diversitet på dagsorden i dialogen med vores kunder. Dette gør vi, fordi vi ved, at en mangfoldig medarbejdersammensætning blandt andet fremmer innovation, tiltrækker og fastholder arbejdskraft, samt påvirker både effektivitet og kvalitet i det daglige arbejde. Vi sætter diversitet på agendaen ved at indgå i dialog med vores kunder omkring følgende 3 spørgsmål: 

  1. Hvordan spiller diversitet ind på vores kunders forretning?
  2. Hvordan arbejder de konkret med diversitet i dag?
  3. Hvordan tænker de diversitet ind i deres rekrutteringsproces?

  Capax stræber efter, at 1/3 af kandidatfeltet repræsenterer det underrepræsenterede køn i forhold til kundens medarbejdersammensætning.

  Vi træner vores medarbejdere i unconscious bias

  Hos Capax træner vi årligt vores medarbejdere i unconscious bias, så vi i fællesskab er bevidste om:

   • Hvad unconscious bias er.
   • Hvilken betydning det har i vores arbejdsprocesser.
   • Hvordan vi kan udfordre hinanden på vores individuelle bias.

  Alle vores medarbejdere gennemgår årligt et eksternt online kursus samt et internt kursus om emnet. Unconscious bias er et væsentligt element i vores rekrutteringsproces, da kandidatdialogen starter hos os og herefter videreføres til vores kunder.

   

   

  Vi forpligter os til at tage diversitetsrejsen

  Hos Capax forpligter vi os til at tage diversitetsrejsen ved at:

   

  • Understøtte ledere med små børn gennem fleksibilitet og mulighed for at arbejde på nedsat tid
  • Øge fokus på gode barselsvilkår hos vores mandlige ansatte gennem 11 ugers betalt barsel
  • Fokus på ansættelse af det underrepræsenterede køn internt hos Capax. I dag har Capax 26% mænd ansat. Vi bestræber os på at opnå en kønsfordeling på 40% mænd og 60% kvinder i 2026. Capax overvåger udviklingen i kønssammensætningen og foretager opsamling hver 6. måned og følger op med en rapportering på vores hjemmeside.

  Ønsker du at vide mere om diversitet hos Capax?

  Kontakt

  Capax Christina

  Christina Just

  Managing Partner