Cases / Københavns Universitet

Københavns Universitet

Længerevarende samarbejde mellem Capax og Københavns Universitet

Capax og Københavns Universitet (KU) har i mere end 5 år samarbejdet om 25+ rekrutteringer, alt fra tekniske specialister til lederstillinger. Dette samarbejde har bidraget til at opfylde KU’s behov for kompetente profiler og samtidig styrket vores partnerskab med en af landets førende uddannelsesinstitutioner.

Københavns Universitet: Digitaliserings- og IT-konsolideringsrejse

Københavns Universitet (KU) er en institution med en dyb forankring i Danmarks historie og en fremtrædende position på den internationale forsknings- og uddannelsesscene. Med over 9.000 medarbejdere og 40.000 studerende repræsenterer KU en betydelig akademisk kraft. Det er en organisation, der vægter samarbejde på tværs af afdelinger højt, hvilket skaber en unik dynamik og mulighed for tværfaglig sparring i hverdagen. Derudover er det en institution med en rig historie og en stærk identitet, hvilket afspejles i de smukke fysiske rammer, der udgør universitetets campus.
I dag gennemgår KU en stor forvandling, hvor fokus er på at digitalisere og konsolidere universitetets kerneområder inden for uddannelse, forskning og formidling. Dette sker med målet om at opnå internationale standarder og skabe en sammenhængende og brugerorienteret IT-service for både medarbejdere og studerende.

Rekrutteringsarbejdet

Gennem vores samarbejde med KU har vi formået at imødekomme behovet for en bred vifte af kompetencer, fra tekniske specialister til ledere. Den langvarige relation har givet os mulighed for at arbejde på tværs af organisationen, samtidig med at vi fortsat forstår og respekterer KU’s kultur og værdier.

I løbet af samarbejdet er vi blevet stillet over for udfordringer som kandidaters usikkerhed og tvivl omkring et jobskifte. Vi har støttet dem ved at tilbyde perspektiver og refleksion over deres karrierevalg. Mange kandidater har udtrykt en tryghed i deres nuværende stilling, hvilket kan gøre det usikkert at skifte til en ny virksomhed. Derfor har vi prioriteret at skabe trygge rammer og muligheder for kandidaterne, herunder muligheden for at møde teamet og få et indblik i arbejdsmiljøet, før de træffer beslutningen om at skifte job.

KU har udvist tålmodighed i ansættelsesprocessen, idet de prioriterer at finde de rette kandidater til stillingerne. Denne tilgang har resulteret i, at kandidater føler sig trygge og sikre i deres beslutning om at skifte til en karriere hos KU.

Et af de mest attraktive træk ved at arbejde hos KU er muligheden for tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger, hvilket skaber en unik arbejdsdynamik. Derudover har KU også skabt meget fleksibilitet i hverdagen og for deres medarbejdere.

Læring fra rekrutteringsarbejdet

En central lære fra denne rekrutteringsproces var evnen til at forstå og tilpasse os efter kandidaternes valg. Ved at lytte til KU’s behov og give plads til, at de kunne få en klarere forståelse af stillingens behov, kunne vi sikre en smidig og effektiv rekrutteringsproces. Dette understreger betydningen af at være lydhøre over for kundens behov og være villige til at tilpasse vores tilgang i takt med, at nye oplysninger opstår under rekrutteringsprocessen.

Ønsker du at vide mere om denne case?

Kontakt

Capax Christina Just

Christina Just

Managing Partner